אם הגעתם לפה סימן שכבר חיפשתם נתונים סטטיסטיים ולא מצאתם, פניתם ליחידת המידע בלמ"ס והתברר שאולי ניתן להפיק את הנתונים באמצעות עיבוד מיוחד.


מה זה עיבוד מיוחד?

עיבוד מיוחד הוא הפקה של נתונים מסוכמים (מצרפיים/אגרגטיביים) שלא הופקו בעבודה השוטפת, ולכן אינם מצויים בפרסומי הלמ"ס. עיבוד מיוחד מופק עבור המזמין ועל בסיס דרישותיו.

 

מחפשים קבצים עם נתוני פרט למחקר? עיבודים מיוחדים הם נתונים מסוכמים. כדי להזמין קובצי מחקר (נתוני פרט בלתי מזוהים),ראו קבצים לשימוש הציבור (PUF – Public Use File), ו-הנגשת מידע למחקר.


סוגי העיבודים המיוחדים

• עיבוד מיוחד "בשליפה": מבוצע בפחות מארבע שעות עבודה והוא אינו כרוך בתשלום.

• עיבוד מיוחד מתקדם: מבוצע בארבע שעות עבודה ומעלה. עיבוד זה כרוך בתשלום בסך 1,350 ש"ח ליום עבודה, ומותנה בחתימה על הסכם לביצוע העבודה.

 

איך מזמינים עיבוד מיוחד?

לצורך הזמנת עיבוד מיוחד יש להגדיר היטב את הבקשה, כדי לברר אם אפשר לבצע אותו וכדי לתאם ציפיות. אם אכן אפשר לבצע את העיבוד, הטיפול בו יהיה בהתאם לזמן הדרוש להפקת הנתונים.


• בקשה לביצוע עיבוד מיוחד

על המזמין למלא טופס מקוון שבו יוגדר העיבוד המיוחד המבוקש. שימו לב: חשוב להקפיד על מילוי כל הפרטים הנדרשים בטופס!

• בדיקת היתכנות לביצוע עיבוד

טופס הבקשה לביצוע עיבוד מיוחד יועבר ליחידה נושאית לבדיקת היתכנות על בסיס המידע המפורט בו. הנציג המטפל בבקשה ילווה את כל התהליך, ובמקרה הצורך יבקש מהמזמין להשלים פרטים, ויעדכן אותו אם היחידה הנושאית תאלץ לערוך שינויים בבקשתו כדי להפיק את המידע המבוקש. כל שינוי כזה ייעשה בשיתוף המזמין ובהסכמתו. שימו לב: אם מדובר בעיבוד מיוחד "בשליפה", העיבוד המבוקש יופק ויימסר למזמין, ללא צורך בביצוע פעולות נוספות מצד מזמין העיבוד. 

• הצעת מחיר

 כאשר הבקשה לביצוע העיבוד מאושרת על ידי היחידה הנושאית, הנציג המטפל יעביר למזמין הצעת מחיר הכוללת גם לוח זמנים ראשוני. 

שימו לב:

1) העלות מבוססת על זמן העבודה בפועל של העובדים שיעסקו בהפקת העיבוד.

2) לעלות  זו לא יתווסף מע"מ (כפי שנהוג במשרדי ממשלה).

3) הצעת המחיר תכלול לוח זמנים ראשוני בלתי מחייב. לוח הזמנים הסופי יימסר לאחר החזרת ההסכם החתום ו/או ביצוע התשלום על ידי המזמין.

4) ביצוע העיבוד המיוחד נעשה בנוסף ובמקביל לעבודות השוטפות של הלמ"ס המחויבות על פי חוק, ולכן הוא כפוף למגבלות של לוחות הזמנים הקיימים של עבודות אלו.


 • אישור העבודה

אם הצעת המחיר מקובלת על המזמין:

בעיבוד מיוחד "מתקדם" – בנוסף לתשלום, על המזמין לחתום על הסכם לביצוע העבודה. יש לשלוח לנציג המטפל קבצים סרוקים של אישור התשלום ושל ההסכם המלא חתום. 

   

  שימו לב:

  נוסח ההסכם קבוע ואינו ניתן לשינוי.

  כדאי לציין בכל התכתבות עם הנציג המטפל את מספר הפנייה בנושא המייל. 

   

  • הפקת העיבוד המיוחד

  מרגע החתימה על ההסכם לביצוע העבודה, היחידה הרלוונטית בלמ"ס תחל בעבודה והמזמין יעודכן בלוח הזמנים הסופי.

  שימו לב: הצעת העבודה בשלב זה אינה ניתנת לשינוי.


  • מסירת העיבוד המיוחד למזמין

  הנציג המטפל יעביר למזמין את תוצרי הזמנתו במייל בקובץ אקסל או וורד. לצורך סגירת ההזמנה, יש לאשר את קבלת העיבוד המיוחד במייל חוזר לנציג המטפל. גם לאחר סגירת ההזמנה, הנציג יעמוד לרשותכם לכל שאלה או בקשה לעיבוד מיוחד חדש! 

   צור קשר

  מְרַכֵּז עיבודים מיוחדים: דוד לנדאו

  תחום מידע, שירות ותוכן אינטרנט

  אגף דוברות, תקשורת והסברה

  כתובת מייל: ibudim@cbs.gov.il