​  

לקבלת מידע סטטיסטי:

                       
   


                    
                        
                  02-6592666

        בין השעות 08:00 - 15:00​                          


​ 

     למשתתפים בסקר:

                    

טופס פנייה למשתתפים בסקר

              

                    
                   
                1-800-210-290

         בין השעות 08:00 - 21:00
        

                                             

​                  02-6521340  

                 
   
     רח' כנפי נשרים 66           

    ת"ד 34525 ירושלים          
         מיקוד 956456               


לתלונות הציבור:

                                       
   


​הלמ"ס ברשתות החברתיות:


הספרייה ביחידת המידע בירושלים:

​​​הספרייה עומדת לרשות המבקשים לעיין בפרסומי הלמ"ס לאורך השנים ובפרסומים של לשכות סטטיסטיות בחו"ל. המבקרים מוזמנים להיעזר בשירותיהם של מידענים מקצועיים לצורך מציאת המבוקש.

​שעות פתיחה

​בימים א' - ה' בין השעות 14:00-9:00

משרדי הלמ"ס, רח' כנפי נשרים 66, ירושלים

טל': 02-6592666​ 02-6592032.