​   
             
   לקבלת מידע סטטיסטי:

        02-6592666
  בין השעות 09:00 - 16:00​

   

לציבור הנדגמים בסקרים:

         1-800-210-290
  בין השעות 08:00 - 21:00
        


         
​        02-6521340

          
   
     רח' כנפי נשרים 66

    ת"ד 34525 ירושלים
         מיקוד 956456

 

​הלמ"ס ברשתות החברתיות:


הספרייה ביחידת המידע בירושלים:

​​​הספרייה עומדת לרשות המבקשים לעיין בפרסומי הלמ"ס לאורך השנים ובפרסומים של לשכות סטטיסטיות בחו"ל. המבקרים מוזמנים להיעזר בשירותיהם של מידענים מקצועיים לצורך מציאת המבוקש.

​שעות פתיחה

​בימים א' - ה' בין השעות 14:00-9:00

משרדי הלמ"ס, רח' כנפי נשרים 66, ירושלים

טל': 02-6592666​ 02-6592032.