​  

לקבלת מידע סטטיסטי:           


        02-6592666

  בין השעות 09:00 - 16:00​

   


​ 

למשתתפים בסקר:                 


         1-800-210-290

  בין השעות 08:00 - 21:00
       
         
​        02-6521340

          
   
     רח' כנפי נשרים 66

    ת"ד 34525 ירושלים
         מיקוד 956456​הלמ"ס ברשתות החברתיות:


הספרייה ביחידת המידע בירושלים:

​​​הספרייה עומדת לרשות המבקשים לעיין בפרסומי הלמ"ס לאורך השנים ובפרסומים של לשכות סטטיסטיות בחו"ל. המבקרים מוזמנים להיעזר בשירותיהם של מידענים מקצועיים לצורך מציאת המבוקש.

​שעות פתיחה

​בימים א' - ה' בין השעות 14:00-9:00

משרדי הלמ"ס, רח' כנפי נשרים 66, ירושלים

טל': 02-6592666​ 02-6592032.