סטטיסטיקה רשמית בתקופת משבר נגיף הקורונה (COVID-19)

מגפת הקורונה בישראל תמונת מצב חברתית-כלכלית 2020


​                     סטטיסטיקל
                   הפרסום המלא

​    

    

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (הלמ"ס), פועלת בימים אלה בהתאם להחלטות שקבעה הממשלה. הלמ"ס עושה כל מאמץ כדי להמשיך לאסוף, לעבד ולפרסם באופן שוטף נתונים חשובים ועדכניים על המשק, החברה והכלכלה.

בהקשר זה ראוי לציין כי בשל אופי עבודתה של הלמ"ס, ייתכן שיחלוף זמן עד שההשפעות הראשוניות של המשבר יבואו לידי ביטוי בסדרות העיתיות השוטפות. כמו כן, תיתכן פגיעה מסוימת באיכות הנתונים.

הלמ"ס מבצעת ותוסיף לבצע סקרים חדשים נדרשים בתיאום עם גופים מקצועיים נוספים, ותסייע ככל שניתן בניתוח ממצאים של סקרים המבוצעים על ידי גורמים אחרים.

בעת הזאת שבה בריאות הציבור ומצב המשק נמצאים בראש דאגותינו, חשיבותם של נתוני הלמ"ס למקבלי ההחלטות היא עצומה. הנתונים משמשים הן לתכנון מדיניות בזמן אמת והן למעקב אחר תוצאותיה.

 

כיצד משפיע המשבר על אופן איסוף הנתונים?

הלמ"ס ממשיכה בכריית מידע מהנתונים המינהליים העומדים לרשותה.

הסקרים שמבוצעים דרך האינטרנט ובטלפון (כגון סקרי העסקים וסקרי הנפשות) נמשכים במתכונת הרגילה. בשל המצב, סקרי משק בית שהתבססו עד כה על ראיונות פנים אל פנים, מתבצעים באמצעות פניות טלפוניות לנדגמים.

שאלון טלפוני אינו בהכרח איכותי או השוואתי כמו ריאיון פנים אל פנים, אך הלמ"ס עושה כל מאמץ כדי לשמור על איכות האומדנים ככל שניתן.

האם חלו שינויים בפעולות הלמ"ס בעקבות המשבר?

ייתכנו שינויים במועדי פרסום הנתונים. כמו כן, תיתכן השפעה של המשבר על הנתונים השוטפים שמפרסמת הלמ"ס.