​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (הלמ"ס) היא הגוף הרשמי במדינה שתפקידו לאסוף, לעבד ולפרסם נתונים סטטיסטיים במגוון רב של נושאים הנוגעים לחברה בישראל.
נתונים אלה עומדים לרשות מקבלי ההחלטות במגזר הציבורי והפרטי לצורך תכנון העתיד.
על מנת לקבל נתונים מהימנים ועדכניים המייצגים את כלל האוכלוסייה, נדרש שיתוף הפעולה שלכם עם סוקרי הלמ"ס.
​הסקרים נערכים פנים אל פנים, בטלפון, באינטרנט ובדואר.
    

                                                                                                          לרשימת הסקרים

 נבחרת להשתתף בסקר?

                   

 עברית             русский            العربية

 

 

איך אדע שהמראיין שפנה אליי הוא עובד של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה?איך אדע שהמראיין שפנה אליי הוא עובד של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה?שאלות על סקרים ומפקדים0​​כדי לוודא שהפנייה אל חברתכם נעשתה על ידי עובד המועסק בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, עומדות לפניך כמה אפשרויות: <br><br><ul><li> בקש מהסוקר שפנה אל חברתכם לשלוח אליכם בפקס צילום של<a href="/he/Documents/teodat_soker.gif"> תעודת עובד</a>​ מוסמך מטעם הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. ​ אם הסוקר הגיע לחברתכם, בקש ממנו שיציג בפניך את <a href="/he/Documents/teodat_soker.gif" title="תעודת העובד">תעודת העובד</a>​. </li></ul><ul><li>​  התקשר אל משרדי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בטלפון 1-800-210-290, המוכר על ידי הציבור כטלפון הרשמי של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, ​ וודא כי הסוקר שפנה אליכם הוא עובד למ"ס.<br></li></ul><ul><li>​​ בקש מהסוקר לפנות אל חברתכם בדואר אלקטרוני ולבדוק שהסיומת של כתובת האינטרנט שממנה שלח אליך הודעה, היא: (xxxxx@cbs.gov.il (C-central B-bureau S-statitic ​, כתובת זו מוכרת על ידי הציבור ככתובת הרשמית של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.</li></ul><br>
מדוע מגיעים אליי ללא תיאום מראש? מדוע מגיעים אליי ללא תיאום מראש?שאלות על סקרים ומפקדים0​​מסיבות לוגיסטיות בסקרי משפחות אי אפשר לתאם מראש את הביקור הראשון של הסוקר אך אם בביקור זה הריאיון אינו מתאפשר, ניתן לקבוע מועד אחר. בסקרי עסקים, המתבצעים באמצעות ביקור בעסק, הביקור נערך לאחר תיאום טלפוני.<br><br>
מהם כלי האיסוף בסקרים השונים?מהם כלי האיסוף בסקרים השונים?שאלות על סקרים ומפקדים0<strong>​​אינטרנט:</strong> בחלק מהסקרים ניתן למלא מספר שאלונים באינטרנט, לאחר הכניסה באמצעות שם משתמש וססמה. האתר מאובטח וכפוף לפיקוחה של יחידת אבטחת המידע. <br><br><strong>מחשב נישא:</strong> בחלק מהסקרים הנתונים מוזנים למחשב נישא ומשודרים למרכז בירושלים.<br><br>
האם אפשר לדחות את מילוי הסקר?האם אפשר לדחות את מילוי הסקר?שאלות על סקרים ומפקדים0​מאחר שהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מחויבת ללוחות זמנים בפרסום סקריה מחד-גיסא, ומאחר שהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מעוניינת להתחשב במדווחים מאידך גיסא, ניתן לקבל דיחוי במילוי הסקרים בתנאי שהמועד לאחר הדחייה עדיין בטווח הזמן שהוגדר מראש לעריכת הסקר, וזאת כדי שלא ייגרם עיכוב בפרסום הנתונים ובתוצאות הסקרים.<br><br>
באיזו תדירות נערכים הסקרים?באיזו תדירות נערכים הסקרים?שאלות על סקרים ומפקדים0​תדירות הסקרים משתנה בהתאם לצרכים ובהתאם לנושאים הנבדקים. באופן כללי ניתן לחלק את תדירות הסקרים לחמש: סקרים חודשיים, סקרים רבעוניים, סקרים שנתיים, סקרים תקופתיים, סקרים חד-פעמיים.<br><br>
איך אתם מוודאים שהנתונים שאדווח עליהם לא יגיעו למתחרים שלי?איך אתם מוודאים שהנתונים שאדווח עליהם לא יגיעו למתחרים שלי?שאלות על סקרים ומפקדים0​הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מחויבת לשמור את הנתונים בסודיות מוחלטת, זאת מכוח פקודת הסטטיסטיקה [נוסח חדש] התשל"ב- 1972. <br>הפקודה מחייבת את הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לשמור את הנתונים בסודיות מוחלטת ואוסרת עליה לפרסם את הנתונים הכלליים באופן שיאפשר את זיהויו של עסק או חברה כלשהי בתוכם. כמו כן הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מחויבת להשתמש בנתונים הפרטניים לצרכים סטטיסטיים בלבד ולא להעבירם לכל גורם אחר.<br><br>
האם ניתן להגיע אליי כדי לעזור במילוי השאלון?האם ניתן להגיע אליי כדי לעזור במילוי השאלון?שאלות על סקרים ומפקדים0​​​במקרים מסוימים סוקר מטעם הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה יכול להגיע אל החברות ולעזור במילוי השאלונים, אולם חייבת להיות דרישה מוצדקת מצד החברות להגעה זו כגון אי-הבנת השאלון, חוסר יכולת להתמודד לבד עם תהליך מילוי השאלונים וכיו"ב.<br><br>
האם קיים מוקד מידע שניתן לפנות אליו בשאלות ובבירורים?האם קיים מוקד מידע שניתן לפנות אליו בשאלות ובבירורים?שאלות על סקרים ומפקדים0​​​הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מפעילה מוקד מידע טלפוני שמספרו 1-800-210-290, הנותן מענה לכלל הפונים בנושא סקרי הלשכה. <br>כמו כן, בלשכה קיימת יחידת מידע שתפקידה לספק מידע לציבור הרחב, לענות על שאלות ובירורים ולטפל בבקשות של גורמים שונים מחוץ ללשכה המרכזית לסטטיסטיקה. בין היתר, תפקידה לסייע לציבור ולהנחות אותו בשימוש באתר הלשכה ובמציאת פרסומי הלשכה שהוצאו, על פי צרכיו. <br>כמו כן, ניתן להציג שאלות באמצעות אתר הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה או בפנייה ישירה לכתובת <a href="mailto:info@cbs.gov.il">info@cbs.gov.il</a>.<br><br>
האם ניתן לקבל את ממצאי הסקרים שאני משתתף בהם?האם ניתן לקבל את ממצאי הסקרים שאני משתתף בהם?שאלות על סקרים ומפקדים0​פרסומי הסקרים עומדים לרשות הציבור הרחב וניתן לקבלם באתר הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה <a href="mailto:www@cbs.gov.il">www.cbs.gov.il</a> , <br>או לפנות ליחידת המידע בטלפון שמספרו: 02-6592034.<br><br>
כיצד מבוצע הריאיון?כיצד מבוצע הריאיון?שאלות על סקרים ומפקדים0​הסוקר מראיין באמצעות מחשב נייד. הוא שואל את בני המשפחה שאלות, ומקליד את התשובה למחשב הנייד.<br><br>
כיצד הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה שומרת על הפרטיות שלי?כיצד הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה שומרת על הפרטיות שלי?שאלות על סקרים ומפקדים0​הלמ"ס היא אחד ממרכזי המידע המאובטחים והשמורים בארץ, השמה לה כמטרה ראשונה במעלה להיות מעודכנת ומובילה בכל הקשור לאבטחת המידע ומשקיעה בכך משאבים רבים. מפקד האוכלוסין מנוהל תחת נוהלי אבטחה מחמירים, והמידע המתקבל מהמפקד נשמר חסוי בכל זמן. המידע הפרטי הנמסר לפוקדים הועבר בצורה מאובטחת ישירות למחשבי המפקד בלמ"ס.<br><br>
מה מחייב את הלמ"ס להגן על המידע שלי?מה מחייב את הלמ"ס להגן על המידע שלי?שאלות על סקרים ומפקדים0​הלמ"ס, כגוף ממשלתי השייך למשרד ראש הממשלה, פועלת עפ"י חוקי מדינת ישראל, כשהיא פונה בשאלות לציבור בזמן המפקד, ומתוקף אותם החוקים חלה עליה חובת שמירת המידע הנמסר לה.<br>חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 קובע, כי הפרה של חובת סודיות שנקבעה כדין לגבי ענייניו הפרטיים של אדם, דינה מאסר חמש שנים.<br>פקודת הסטטיסטיקה, התשל"ב-1972 קובעת עונש של שלוש שנות מאסר לעובד המפרסם או מוסר ידיעות שהגיעו לידיו במסגרת עבודתו בלמ"ס.<br>כל עובד למ"ס חתום על הצהרת סודיות על פי חוק הגנת הפרטיות והתקנות הנלוות לו ועל פי פקודת הסטטיסטיקה.<br><br>
היכן נשמרים הנתונים?היכן נשמרים הנתונים?שאלות על סקרים ומפקדים0​הנתונים נשמרים במחשבי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בבנין הלמ"ס בירושלים. רק לעובדי הלמ"ס נגישות לנתונים והם היחידים שמעבדים אותם למידע סטטיסטי.<br><br>
האם הסביבה שבה נשמרים הנתונים מאובטחת?האם הסביבה שבה נשמרים הנתונים מאובטחת?שאלות על סקרים ומפקדים0​​המחשבים שבהם מאוחסן מידע המפקד נמצאים במתחם סגור ומוגן בתוך מבנה הלמ"ס. נתוני המפקד מאוחסנים ברשת מחשוב נפרדת ומבודדת המוגנת באמצעים הטכנולוגיים המבטיחים הגנה מרבית מפני פריצות וזליגה של נתונים אישיים.<br><br>
מה יקרה אם מישהו יחדור דרך האינטרנט למחשבי הלמ"ס?מה יקרה אם מישהו יחדור דרך האינטרנט למחשבי הלמ"ס?שאלות על סקרים ומפקדים0​לא ניתן להגיע למחשב של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה המכיל נתונים אישיים של האוכלוסייה, כיוון שהמחשבים שבהם נמצאים הנתונים מאוחסנים ברשת פנימית השייכת ללמ"ס בלבד, מחשבים אלו אינם מחוברים לרשת האינטרנט או למקור חיצוני כלשהו, ומנותקים מגישה חיצונית ומהאפשרות להוציא מתוכם מידע או להכניס לתוכם מידע. מסיבה זאת אין אפשרות לגורם חיצוני לחדור אליהם.<br><br>
מהי אוכלוסיית הסקר?מהי אוכלוסיית הסקר?שאלות על סקרים ומפקדים0​ישנם סקרים שבהם כל האוכלוסייה או כל העסקים משתתפים. ביצוע סקר של כלל האוכלוסייה או כלל העסקים יקר וקשה לביצוע, לכן לעתים משתתפים בסקר רק חלק מהאוכלוסייה או העסקים - "מדגם".<br><br>
כיצד נבחרים המשתתפים במדגם?כיצד נבחרים המשתתפים במדגם?שאלות על סקרים ומפקדים0​המשתתפים בדגם נבחרים בתהליך מדעי ובאקראי. בהפקת המדגם דואגים לייצג קבוצות אוכלוסיות שונות.<br><br>
מדוע אתם פונים דווקא לחברה בבעלותי ?מדוע אתם פונים דווקא לחברה בבעלותי ?שאלות על סקרים ומפקדים0​השתתפות החברה במדגם הסקר נקבעה על פי שיטות סטטיסטיות מדעיות, לפיהן החברה מייצגת את ענף הפעילות שהיא שייכת אליו. <br>שיטות אלה מתחשבות בגודל החברות, במספר המועסקים בהן, במחזור העסקאות שלהן ובסוג פעילותן.<br><br>
האם אפשר לפנות לחברה אחרת במקומי?האם אפשר לפנות לחברה אחרת במקומי?שאלות על סקרים ומפקדים0​מאחר שחברתכם נבחרה להשתתף בסקר על פי שיטות סטטיסטיות מדעיות לא ניתן להחליפה בחברות אחרות. <br>עם זאת, מדגמי הסקרים עוברים שינויים אחת לכמה שנים ובאופן הסתברותי ייתכן שבמהלך השנים, חברתכם תוחלף על ידי חברות אחרות.<br><br>
סקרים מאילו סוגים הלמ"ס עורכת?סקרים מאילו סוגים הלמ"ס עורכת?שאלות על סקרים ומפקדים0​​הסקרים שהלמ"ס מבצעת מתחלקים לשלושה תחומים: <div><br><strong>סקרי עסקים:</strong> סקרים שבהם נאספים נתונים ממפעלים ומעסקים שונים. <br><br><strong>סקרי משפחות:</strong> סקרים שבהם נאספים נתונים ממשקי בית או מנפשות. <br><br><strong>סקרי מפקד:</strong> סקרים שבהם נאספים נתוני מפקד.<br><br></div>
כיצד נאספים הנתונים?כיצד נאספים הנתונים?שאלות על סקרים ומפקדים0​בלמ"ס קיימות ארבע שיטות איסוף שונות: משלוח שאלון בדואר למילוי עצמי, ומילוי עצמי באינטרנט, ריאיון טלפוני או פנים אל פנים המבוצעים על ידי סוקרים. <br>שיטות האיסוף המתאימות לכל סקר נבחרות לעתים מתוך שיקולים מתודולוגיים.<br><br>
מי הם הסוקרים?מי הם הסוקרים?שאלות על סקרים ומפקדים0​הסוקרים הם עובדי מדינה העובדים ומתמחים בסקרים לאורך זמן והמחויבים לעמוד באמות מידה גבוהות של התנהגות, שמירת סודיות ומקצועיות. מלבד הכשרה ראשונית לביצוע העבודה, נעשות השתלמויות רענון, וכן נעשית בקרה של עבודתם.<br><br>

 מידע נוסף למשתתפים בסקר

רוצים לקבל מידע נוסף על הסקר או לתאם מועד למענה על הסקר? 

בכתב -  

טופס פנייה למשתתפים בסקר

או בטלפון - 1800-210-290

בין השעות 21:00 - 09:00