​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​מיזם התאומות של האיחוד האירופי בין הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה של ישראל לבין הלשכה הסטטיסטית של דנמרק.


​רקע כללי

מסגרת השותפות בין האיחוד האירופי ובין ישראל

למדינת ישראל ולמדינות האיחוד האירופי היסטוריה משותפת מאז קום המדינה. באירופה שלאחר מלחמת העולם השנייה, נוצרה מסורת של שיתוף פעולה כלכלי עם מדינת ישראל שהבשיל לכדי הסכם סחר חופשי ושיתוף טכנולוגי ומדעי, בשנת 1975. 
שלוש שנים לאחר הקמת האיחוד האירופי (עם החתימה על אמנת מאסטריכט 1992) נחתם הסכם ההתאגדות עם ישראל והוא מהווה מסגרת משפטית לפעילות המשותפת בתחום הסחר הבינלאומי, ובתחומים מדיניים, חברתיים ותרבותיים.

מהו מיזם התאומות

תאומות היא כלי תמיכה של האיחוד האירופי במדינות על מנת שיאמצו, יישמו, יחוקקו ויאכפו את מערכת החוקים והנהלים עליהם הסכימו מדינות האיחוד. ככזה כלי התאומות נועד ללוות מדינות שנמצאות בתהליך הצטרפות או מועמדות להצטרף לאיחוד האירופי, ועם גיבוש מדיניות השכנות האירופית נעזרות בו גם מדינות שכנות באגן הים התיכון ובמזרח אירופה. מיזמי התאומות מוענקים למדינות החברות בעקבות קול קורא, והן אלו המנהלות אותם. מיזמי התאומות כוללים מגוון רחב של פעילויות, שבמסגרתן מומחים ממדינות האיחוד מובילים את המדינות להשגת תוצאות מוגדרות בתחומים שונים.

מיזם התאומות בין האיחוד האירופי ללמ"ס​

במיזם זה שיימשך 18 חודשים (מאי 2013-אוקטובר 2014), הלשכה הסטטיסטית של דנמרק בתמיכה של מומחים מהלשכות של הולנד ושל פינלנד, מסייעת ללשכה המרכזית לסטטיסטיקה (למ"ס) של ישראל לשפר את היקף ואיכות הסטטיסטיקה הרשמית המופקת, ולשפר את יכולת ההשוואה הבין-לאומית שלה במספר תחומי מפתח.
מטרות מיזם התאומות הן:​

  • ​​​​​לספק תמיכה ללמ"ס באימוץ התקינה וההנחיות של האיחוד האירופי ושל ארגונים בין-לאומיים נוספים בתחומי החשבונות הלאומיים, הסטטיסטיקה של חינוך והמתודולוגיה של סקרים.
  •  ​לאפשר ללמ"ס לשפר את התיאום במערכת הסטטיסטית הלאומית ולהכין תכנית אסטרטגית עבור הסטטיסטיקה הרשמית של ישראל, כולל אסטרטגיה להפצת מידע.
  • לסייע בארגונו ובעיצובו מחדש של אתר האינטרנט של הלמ"ס כך שיתאים לצורכי המשתמשים.

נושאי המיזם, תוצאות נדרשות, ודוחות-פעילות

למיזם חמישה רכיבים נושאיים. לכל אחד מהם הוגדרו התוצאות נדרשות ונקבעו פעילויות להשגתן:

​​​​רכיב​תוצאות נדרשות​​דוחות ​פעילותדוחות ​סופיים
רכיב A - חשבונות לאומיים
​​nose_pic.gifteud1.jpg
רכיב B - סטטיסטיקה של חינוך והשכלהnose_pic.gifteud1.jpg
רכיב C - תיאום המערכת הסטטיסטית הלאומית ותכנון אסטרטגיnose_pic.gifteud1.jpg
רכיב D - מתודולוגיה של סקריםnose_pic.gifteud1.jpg
רכיב E - הפצה ואתר האינטרנט של הלמ"סnose_pic.gifteud1.jpg