​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​מיזם התאומות של האיחוד האירופי בין הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה של ישראל לבין הלשכה הסטטיסטית של דנמרק


רקע כללי

מסגרת השותפות בין האי​​חוד האירופי ובין ישראל​

למדינת ישראל ולאיחוד האירופי היסטוריה משותפת וארוכת שנים המושתתת על תלות הדדית ועל שיתוף פעולה גוברים והולכים. השותפות התחזקה במשך חמישה עשורים בשל שיתופי פעולה מסחריים, תרבותיים ופוליטיים ומערכת ענפה של הסכמים. היחסים בין האיחוד האירופי לבין ישראל החלו כבר בשנת 1975, אז נחתם הסכם שיתוף פעולה, ובשנת 2000 החליף אותו "הסכם ההתאגדות". 

במאי 2004 אימץ האיחוד האירופי תכנית פעולה חדשה להידוק הקשר עם "מדינות השכנות האירופית" ובהן ישראל. המטרה של תכנית הפעולה החדשה עם המדינות השכנות היא לפתח אזור משגשג ועוגן לרשת של מדינות חברות שעמן יוכל האיחוד האירופי לקיים קשרים פוריים ושלווים. רכיב מרכזי במדיניות זו היא תכנית הפעולה ההדדית בין האיחוד לבין שותפותיה. 

תכנית הפעולה קובעת כמה תחומים ונושאים שבהם נדרש קידום התשתית הסטטיסטית של ישראל, ומציינת את הסטטיסטיקה כתחום המאפשר להגיע למודעות גבוהה יותר לשיטות הסטטיסטיות האירופיות והבין-לאומיות ולרמה גבוהה יותר של הרמוניזציה.
למידע נוסף אודות תכנית הפעולה היכנסו לאתר:  http://eeas.europa.eu/israel/index_en.htm

תאומות: שיתוף מומחיות וידע​

מיזמי התאומות של האיחוד האירופי נועדו ליצור שיתוף פעולה בין מוסדות של המגזר הציבורי במדינות החברות באיחוד האירופי לבין מוסדות של המגזר הציבורי במדינות שכנות. מטרת מיזמים אלו היא לתמוך ברכישת המיומנויות והניסיון הדרושים לצורך אימוץ, יישום או אכיפה של חוקי האיחוד האירופי והם מבוססים על שיתוף פעולה בין שותפים שווים.​

מיזם התאומות בין האיחוד האירופי ללמ"ס לשנים 2018-2016​

הלמ"ס חברה ללשכה הסטטיסטית של דנמרק, בתמיכת הלשכות המרכזיות לסטטיסטיקה של הולנד, של פולין ושל הממלכה המאוחדת, כדי ליישם מיזם תאומות שיימשך 24 חודשים החל מחודש מרץ 2016. היעד המרכזי של המיזם הוא לקדם את איכות הסטטיסטיקה הרשמית של מדינת ישראל ואת יכולת השוואתה הבין-לאומית. לשם כך, הלמ"ס תאמץ כלים ושיטות עבודה מומלצות ומקובלות באיחוד האירופי ובקהילה הסטטיסטית הבין-לאומית להפקה של נתונים רשמיים, זאת במספר תחומי מפתח.​

מטרות המיזם:​

  • לתמוך בלמ"ס בהקמת יחידה ארגונית אחראית על ניהול האיכות הכולל במערכת הסטטיסטית הלאומית (מס"ל), כולל הכשרת הצוות;

  •  לתמוך בלמ"ס בשיפור שירותיה להנגשת נתוני פרט בלתי מזוהים לקהילת המחקר בישראל;

  •  ​לתמוך בלמ"ס בהקמת תשתיות מתאימות להפקת סטטיסטיקה חקלאית;

​ לתמוך בלמ"ס בפיתוח מתודולוגיה מבוססת על שימוש נרחב בכלים גאו-מרחביים בניהול סקרים.​

נושאי המיזם, תוצאות נדרשות, ודוחות-פעילות

למיזם ארבעה רכיבים נושאיים. לכל אחד מהם הוגדרו התוצאות נדרשות ונקבעו פעילויות להשגתן:

​​​​​רכיב

​תוצאות
נד​​רשות
​​​דוחות ​פעילות
רכיב A - ניהול אירות של הסטטיסטיקה הרשמית במערכת הסטטיסטית הלאומית
​​nose_pic.gifteud1.jpg
רכיב B - הנגשת נתוני פרט לחוקריםnose_pic.gifteud1.jpg
רכיב C - מרשם ומפקד חקלאותnose_pic.gifteud1.jpg
רכיב D - כלים מתודולוגיים ומרחביים (GIS) לשיפור האיכות והיעילות של סקרי שדהnose_pic.gif​​teud1.jpg