השוואות בין לאומיות - שנתון סטטיסטי לישראל 2006 - מספר 57 GP0|#4b039f66-8604-4a7c-b6a6-7a823a6cbb9b;L0|#04b039f66-8604-4a7c-b6a6-7a823a6cbb9b|פרסום;GTSet|#e47c1fe2-d624-4b76-8e50-17849740b8e6;GPP|#7c63741d-fa30-4178-af1a-93e359abad0cעברית > פרסומים > השוואות בין לאומיות - שנתון סטטיסטי לישראל 2006 - מספר 57 שתפו קישור לספריה של הקבצים המצורפים של הפרסום קישור לדף המקורי בלמס 2005-12-31T22:00:00Z2020-08-09T08:28:57Z2006-09-18T22:00:00Z
השוואות בין-לאומיות - שנתון סטטיסטי לישראל 2012 - מספר 63GP0|#4b039f66-8604-4a7c-b6a6-7a823a6cbb9b;L0|#04b039f66-8604-4a7c-b6a6-7a823a6cbb9b|פרסום;GTSet|#e47c1fe2-d624-4b76-8e50-17849740b8e6;GPP|#7c63741d-fa30-4178-af1a-93e359abad0cעברית > פרסומים > השוואות בין-לאומיות - שנתון סטטיסטי לישראל 2012 - מספר 63 שתפו קישור לספריה של הקבצים המצורפים של הפרסום קישור לדף המקורי בלמס 2011-12-31T22:00:00Z2020-08-09T08:08:21Z2012-09-10T21:00:00Z
השוואות בין-לאומיות - שנתון סטטיסטי לישראל 2001 - מספר 52 GP0|#4b039f66-8604-4a7c-b6a6-7a823a6cbb9b;L0|#04b039f66-8604-4a7c-b6a6-7a823a6cbb9b|פרסום;GTSet|#e47c1fe2-d624-4b76-8e50-17849740b8e6;GPP|#7c63741d-fa30-4178-af1a-93e359abad0cעברית > פרסומים > השוואות בין-לאומיות - שנתון סטטיסטי לישראל 2001 - מספר 52 שתפו קישור לספריה של הקבצים המצורפים של הפרסום קישור לדף המקורי בלמס 2000-12-31T22:00:00Z2020-08-09T08:25:30Z2001-09-10T22:00:00Z
ההוצאה הלאומית לחינוך בשנת 2015 השוואה בין לאומית<ul><li><span lang="HE">בשנת 2015 הייתה ההוצאה הלאומית לחינוך במוסדות חינוך בישראל 6.8% מהתמ&quot;ג, בהשוואה ל-5.6% במדינות ה-</span><span dir="ltr">OECD</span><span lang="HE">. (בחישוב נכללו מוסדות חינוך קדם-יסודי לגילי 3 ומעלה.)</span></li></ul><p><span lang="HE"></span></p><ul><li><span lang="HE">השוואת ההוצאה הממוצעת לתלמיד במחירים בין-לאומיים קבועים (</span><span dir="ltr">- PPP</span> <span lang="HE">שווי כוח הקנייה), מראה כי בישראל ההוצאה בכל דרגי החינוך נמוכה מהממוצע במדינות החברות ב-</span><span dir="ltr">OECD</span><span lang="HE">.</span></li></ul><p><span lang="HE"></span></p><ul><li><span lang="HE">חלקה של ההוצאה הציבורית במימון ההוצאה לחינוך בישראל בשנת 2015 (ללא חינוך קדם יסודי) היה 82%. חלקה של ההוצאה הציבורית מסך ההוצאה הלאומית לחינוך במדינות אחרות נע בין 63% (בצ'ילה) ל-99% (בנורווגיה). </span></li></ul><p><span lang="HE"></span></p><ul><li><span lang="HE">בחינוך גבוה המימון ממקורות פרטיים בישראל מגיע ל-42%, אחוז זה גבוה מהממוצע של מדינות <span lang="HE"><span></span>ה-</span><span dir="ltr">OECD</span> <span lang="HE">- 30%.<span></span></span></span></li></ul><p style="height&#58;1px;"><span lang="HE"></span><br></p><ul><li><span lang="HE">חלקה של התמורה לעבודה (שכר והוצאות נלוות) מתוך ההוצאה השוטפת בישראל היה בין הגבוהים במדינות ה-</span><span dir="ltr">OECD</span><span lang="HE">, בכל דרגי החינוך.</span></li></ul>GP0|#e7749169-5c33-495c-bea0-cc150a4203ea;L0|#0e7749169-5c33-495c-bea0-cc150a4203ea|הודעה לתקשורת;GTSet|#e47c1fe2-d624-4b76-8e50-17849740b8e6;GPP|#7c63741d-fa30-4178-af1a-93e359abad0cעברית > הודעות לתקשורת > ההוצאה הלאומית לחינוך בשנת 2015 השוואה בין לאומית שתפו קישור לספריה של הקבצים המצורפים של הפרסום קישור לדף המקורי בלמס חלקה של ההוצאה הציבורית מסך ההוצאה 2018-09-12T10:00:00Z2021-01-07T08:13:42Z2018-09-11T21:00:00Z
11.28 תוצר מקומי גולמי (תמ''ג) ושימושים מקומיים במקורות לנפש במחירים בין-לאומיים - השוואות בין-לאומיות11.28 Gross Domestic Product (GDP) and Domestic Uses of Resources per Capita at International Prices - International ComparisonsCBS, CENTRAL BUREAU OF STATISTICS לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה ,ס''למ מקומיים ושימושים (ג"תמ) גולמי מקומי תוצר לאומיות-בין השוואות - (1)לאומיים-בין במחירים לנפש במקורות GROSS 2020-01-01T11:00:00Z2020-11-11T13:13:11Z2020-09-08T21:00:00ZGP0|#6b95aa8e-5cab-4c4c-8bab-5ee7b221131a;L0|#06b95aa8e-5cab-4c4c-8bab-5ee7b221131a|לוח;GTSet|#e47c1fe2-d624-4b76-8e50-17849740b8e6;GPP|#0261e421-3cfe-478e-8f65-feef6c3858db
3.4 הוצאה לאומית שוטפת לבריאות - השוואות בין-לאומיות3.4 Current National Expenditure on Health - International ComparisonsCBS, CENTRAL BUREAU OF STATISTICS לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה ,ס''למ לאומיות-הוצאה לאומית שוטפת לבריאות - השוואות בין CURRENT NATIONAL EXPENDITURE ON HEALTH - INTERNATIONAL 2021-08-12T10:00:00Z2021-08-12T06:36:57Z2021-08-11T21:00:00ZGP0|#6b95aa8e-5cab-4c4c-8bab-5ee7b221131a;L0|#06b95aa8e-5cab-4c4c-8bab-5ee7b221131a|לוח;GTSet|#e47c1fe2-d624-4b76-8e50-17849740b8e6;GPP|#0261e421-3cfe-478e-8f65-feef6c3858db
21.23 שטח חקלאי ושטח יער - השוואות בין-לאומיות21.23 Agricultural Area and Forest Area - International ComparisonsCBS, CENTRAL BUREAU OF STATISTICS לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה ,ס''למ לאומיות-שטח חקלאי ושטח יער - השוואות בין AGRICULTURAL AREA AND FOREST AREA - INTERNATIONAL COMPARISONS 2018 שטח 2021-08-26T10:00:00Z2021-08-26T08:42:17Z2021-08-25T21:00:00ZGP0|#6b95aa8e-5cab-4c4c-8bab-5ee7b221131a;L0|#06b95aa8e-5cab-4c4c-8bab-5ee7b221131a|לוח;GTSet|#e47c1fe2-d624-4b76-8e50-17849740b8e6;GPP|#0261e421-3cfe-478e-8f65-feef6c3858db
19.22 תאונות דרכים עם נפגעים - השוואות בין-לאומיות19.22 Road Accidents with Casualties - International ComparisonsCBS, CENTRAL BUREAU OF STATISTICS לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה ,ס''למ לאומיות-תאונות דרכים עם נפגעים - השוואות בין ROAD ACCIDENTS WITH CASUALTIES - INTERNATIONAL COMPARISONS מ נסועה 2021-07-21T10:00:00Z2021-07-21T07:53:59Z2021-07-20T21:00:00ZGP0|#6b95aa8e-5cab-4c4c-8bab-5ee7b221131a;L0|#06b95aa8e-5cab-4c4c-8bab-5ee7b221131a|לוח;GTSet|#e47c1fe2-d624-4b76-8e50-17849740b8e6;GPP|#0261e421-3cfe-478e-8f65-feef6c3858db
6.19 הוצאה לאומית לבריאות - השוואות בין-לאומיות6.19 National Expenditure on Health - International ComparisonsCBS, CENTRAL BUREAU OF STATISTICS לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה ,ס''למ לבריאות לאומית הוצאה NATIONAL EXPENDITURE ON HEALTH Dollars, at current prices שוטפים במחירים 2014-12-31T22:00:00Z2016-01-06T11:47:59ZGP0|#6b95aa8e-5cab-4c4c-8bab-5ee7b221131a;L0|#06b95aa8e-5cab-4c4c-8bab-5ee7b221131a|לוח;GTSet|#e47c1fe2-d624-4b76-8e50-17849740b8e6;GPP|#0261e421-3cfe-478e-8f65-feef6c3858db
21.23 שטח חקלאי ושטח יער - השוואות בין-לאומיות21.23 Agricultural Area and Forest Area - International ComparisonsCBS, CENTRAL BUREAU OF STATISTICS לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה ,ס''למ לאומיות-בין השוואות - יער ושטח חקלאי שטח AGRICULTURAL AREA AND FOREST AREA - INTERNATIONAL COMPARISONS 2017 לנפש 2020-01-01T11:00:00Z2020-12-06T08:53:04Z2020-09-09T21:00:00ZGP0|#6b95aa8e-5cab-4c4c-8bab-5ee7b221131a;L0|#06b95aa8e-5cab-4c4c-8bab-5ee7b221131a|לוח;GTSet|#e47c1fe2-d624-4b76-8e50-17849740b8e6;GPP|#0261e421-3cfe-478e-8f65-feef6c3858db

 

 

צרפתhttps://www.cbs.gov.il/he/ManagedLists/Lists/List1/DispForm.aspx?ID=1צרפת
ישראל https://www.cbs.gov.il/he/ManagedLists/Lists/List1/DispForm.aspx?ID=2ישראל
ארגון העבודה הבין-לאומי (ILO)https://www.cbs.gov.il/he/ManagedLists/Lists/List1/DispForm.aspx?ID=4ארגון העבודה הבין-לאומי (ILO)