נושאי משנה

 

 

 

Statistics {{'Subject_PersonalStatistics_BoardGenerator' | toResource }} {{'Subject_PersonalStatistics_BoardGenerator' | toResource }}

 

 

 

{{ 'Subject_MomentOfStats_Header' | toResource }}

{{ indy.CbsIndicatorsLastValue| moveMinus }} {{ 'Subject_MomentOfStats_DataToDate' | toResource }}{{getDateType(indy.CbsLastUpdate, indy.CbsIndicatorsMOBILE_Text)}} {{ 'Subject_MomentOfStats_DataToDate' | toResource }}{{ indy.CbsLastUpdate | toMonthNameAndYear }}

  • {{ indy.LinkTitle }}

UIResource.DidYouKnow

מתוך 303.2 אלף סטודנטים שלמדו לתואר אקדמי (כולל תעודות הוראה ותעודות אקדמיות אחרות) בשנת תשפ"ג במוסדות להשכלה גבוהה בישראל (לא כולל תואר ראשון באוניברסיטה הפתוחה), מהם: 71.7% (214.2 אלף) למדו לקראת תואר ראשון 21.9% (65.5 אלף) למדו לקראת תואר שני 4.1% (12.2 אלף) למדו לקראת תואר שלישי.

 

 

השכלה גבוהה בישראל תש"ע-תשפ"א (סטטיסטיקל מס' 189)השכלה גבוהה בישראל תש"ע-תשפ"א (סטטיסטיקל מס' 189)https://betanew.cbs.gov.il/he/Statistical/ascala189.pdf3/7/2022 12:29:22 PM03968 189סטטיסטיקל תש"ע-תשפ"א השכלה גבוהה בישראל 2020/21-2009/10 y y y y ההשכלה הגבוהה בישראל yמערכתבישראל הגבוהה ההשכלה לתשפ"ב נכון וללת, כ ( ,(2021/22 59גבוהה: להשכלה מוסדות 10 pdf51https://betanew.cbs.gov.il/he/Statistical/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf3/1/2022 10:00:00 PM<img alt="סטטיסטיקל 189 השכלה גבוהה בישראל תש"ע-תשפ"א 2020/21-2009/10" src="/he/PublishingImages/statistical/ascala189.jpg" width="124" style="BORDER:0px solid;" />
חינוך והשכלה בישראל (סטטיסטיקל מס' 177)חינוך והשכלה בישראל (סטטיסטיקל מס' 177)https://betanew.cbs.gov.il/he/Statistical/hinuh_2018.pdf9/1/2019 8:33:56 AM03855לחברתנו מוקדש והאהובה יקרהה ז"ל, אליחי תפרא בלמ"ס חינוך באגף עבדה אפרת 12ונמנתה שנים, על מפתחי מרשם ההשכלה החדשני והחשוב היא הייתה גם שותפה לכתיבת פרסום זה pdf62https://betanew.cbs.gov.il/he/Statistical/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf8/21/2019 10:00:00 AM<img alt="" src="/he/PublishingImages/statistical/hin.jpg" style="BORDER:0px solid;" />

 UIResource.SubjectStatisticalTitle

{{'Subject_additional_links' | toResource }}

{{'Subject_knasim_links' | toResource }}

{{'Subject_videos_links' | toResource }}

{{'Subject_pictures_links' | toResource }}