​המערכות הסטטיסטיות הלאומיות בעולם ממלאות תפקיד חשוב ומהותי בתהליכי קבלת החלטות לאומיים ובין-לאומיים. הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, מובילה את המערכת הסטטיסטית הלאומית, ומהווה חלק מהקהילה הסטטיסטית הבין-לאומית.

הלמ"ס פועלת להגברת התודעה לשימוש בנתונים לאומיים ובין-לאומיים, לשיפור איכות הסטטיסטיקה הרשמית של ישראל, לשיפור יכולת ההשוואה בין מדינת ישראל למדינות אחרות בעולם ולהגברת היעילות של הפקת המידע הסטטיסטי הלאומי. זאת באמצעות חילופי ידע וניסיון בין המדינות ובאמצעות האחדה של הגדרות ותהליכי עבודה להפקת הסטטיסטיקה.  

העברת מידע שלם ואיכותי לארגונים הבין-לאומיים זהו אינטרס לאומי, שכן הוא משמש את קובעי המדיניות בישראל לצורך קבלת החלטות בתחומי חיים שונים, ומשמש גורמי חוץ לצורך קבלת החלטות על ישראל.