מפקד האוכלוסין והדיור 2022

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה נערכת לבצע את מפקד האוכלוסין השביעי של מדינת ישראל – מפקד האוכלוסין והדיור 2022.

מטרת המפקד היא לקבל תמונה מלאה ומהימנה של אוכלוסיית המדינה ומאפייניה ובכלל זה נתונים דמוגרפיים, חברתיים וכלכליים בכל יישוב בארץ. הנתונים ישמשו את קובעי המדיניות המקומית והארצית. ייחודו של מפקד האוכלוסין הוא באפשרות לחקור קבוצות אוכלוסייה קטנות ומיוחדות ולקבל מידע על יחידות גאוגרפיות קטנות.

המועד הקובע שאליו יתייחס מפקד האוכלוסין והדיור הוא 2.4.2022. במועד זה ייפקדו תושבי מדינת ישראל ובכללם קבוצות אוכלוסייה כגון הפזורה הבדווית, אוכלוסיית הדיור המשותף והמוסדות ואוכלוסיית הזרים.

גודל המדגם הוא 7% מהאוכלוסייה, שהם כ-700 אלף איש. הנדגמים יתבקשו להשיב בשם כל משק הבית שלהם על שאלון בנושאים של דמוגרפיה, מקום המגורים, השכלה, עבודה, דיור ועוד.
איסוף הנתונים יחל ב-3 באפריל 2022 ויימשך עד סוף שנת 2022. על השאלון יהיה אפשר להשיב באינטרנט, בטלפון או בריאיון פנים אל פנים עם פוקד.

במפקד האוכלוסין והדיור ייעשה שימוש ב"שאלון חכם", המשולב במידע קיים ממקורות מינהליים ויוצר תזרים שאלות המותאם אישית בזמן אמת לכל אחד מבני משק הבית. השאלון כולל רכיבים טכנולוגיים חדישים המאפשרים לשפר את הממשק ואת חוויית המשתמש. כל אלו מפחיתים באופן ניכר את נטל ההשבה והופכים את השאלון לפשוט וידידותי.

במפקד האוכלוסין והדיור חלה חובת השבה, והיא הוגדרה פעולה סטטיסטית הנערכת אגב מפקד לעניין סעיף 13א בפקודת הסטטיסטיקה [נוסח חדש], התשל"ב-1972.

שאלון לדוגמה  

לרשימת היישובים המשתתפים במפקד האוכלוסין 

 צו מפקד

למפקד האוכלוסין והדיור קדמו שני סקרי הכנה: סקר הטרומפקד, שנערך בשנת 2017, והחזרה הכללית, שנערכה בשנים 2020–2021.

מפקד האוכלוסין האחרון במדינת ישראל התקיים בשנת 2008.
לשאלון מפקד האוכלוסין -->

מוקד מענה לפניות ציבור:

א-ה 9:00-21:00 

בשפות, עברית, ערבית ורוסית

טלפון: 0779903000
 
מסרון: 055-7000888

צ'אט -->

תיבת צור קשר-->

 השוואות בין מפקדים