מפקד האוכלוסין 2022 

שלב הפצת הנתונים מתוך מפקד האוכלוסין


מפקד 2022 התקיים בין ה-3 באפריל 2022 ל-31 בדצמבר 2022. זהו המפקד השביעי המתקיים מקום המדינה.

המפקד הוא פעולה סטטיסטית רחבת היקף שבה נאספים נתונים על אוכלוסיית המדינה ומאפייניה.

נתונים אלו יוצרים בסיס מידע העומד לרשות קובעי המדיניות המקומית והארצית, ומשמש גם חוקרים מכוני מחקר, חברות ציבוריות ופרטיות, עיתונאים וכן את הציבור הרחב.​

 

במהלך שנת 2024 יפורסמו באופן הדרגתי נתוני המפקד עבור יחידות גאוגרפיות שונות בתחומים: אוכלוסייה, השכלה, עבודה, דיור, תפקוד יום-יומי ועוד.

 

לוחות נבחרים - אוכלוסייה

1. נתונים נבחרים, לפי יישובים ואזורים סטטיסטיים - מפקד האוכלוסין 2022​

2. אוכלוסייה לפי קבוצת אוכלוסייה, דת, גיל ומין - אומדן מפקד האוכלוסין 2022

3. אוכלוסייה ומשקי בית לפי יישוב - אומדן מפקד האוכלוסין 2022

4. אוכלוסייה לפי תכונות נבחרות - אומדן מפקד 2022, אומדן אוכלוסייה סוף 2021  ואומדן מפקד 2008

5. משקי בית לפי תכונות נבחרות - אומדן מפקד 2022 ואומדן מפקד 2008

 

הגדרות והסברים

ש​אלון לדו​גמה
 השוואות בין מפקדים