​​בראש הלמ"ס עומד הסטטיסטיקן הלאומי. הסטטיסטיקן גם מנחה את המערכת הסטטיסטית הלאומית לפי הוראות הפקודה. הארגון מחולק ליחידות מקצועיות/נושאיות וליחידות מנהליות וטכנולוגיות, התומכות בעבודתו הסטטיסטית של הלמ"ס. בלמ"ס מספר אגפים נושאיים שכל אחד מהם אחראי לנושא מיוחד.

לחברי הנהלת הלמ"ס >