מצטערים, משהו השתבש

אירעה שגיאה במהלך ההידור של הקובץ המבוקש או של אחד מיחסי התלות שלו. 'ASP._controltemplates_15_cbs_templates_contactus_ascx' does not contain a definition for 'Button1_Click' and no extension method 'Button1_Click' accepting a first argument of type 'ASP._controltemplates_15_cbs_templates_contactus_ascx' could be found (are you missing a using directive or an assembly reference?)

דף תחזוקה של רכיבי Web Part:אם יש ברשותך הרשאות, באפשרותך להשתמש בדף זה כדי לסגור רכיבי Web Part באופן זמני או כדי להסיר הגדרות אישיות. לקבלת מידע נוסף, פנה אל מנהל האתר.