י"ז שבט, תשס"ח
24 ינואר 2008
1303


 

​הפרסום שלפנינו הנו פרי מחקר יסודי וחדשני, אשר ניתח לעומק את ההוצאה הציבורית לחינוך היסודי בישראל במשולב עם נתוני הוצאות משקי הבית לחינוך. לשם כך הוצלבו, ברמת הפרט וברמת משק הבית, נתונים מפורטים על הקצאת משאבי משרד החינוך עבור תלמידי החינוך היסודי, עם המידע הנרחב מתוך סקר הוצאות משק הבית – מידע שממנו ניתן ללמוד על ההוצאה הפרטית לצורכי החינוך: תשלומי הורים לבית הספר, הוצאה על שיעורי עזר, חוגים וקורסים, רכישת ציוד וספרי לימוד, וכל שאר ההוצאות הקשורות, במישרין או בעקיפין, לחינוך ילדים. הפרסום מספק מידע סטטיסטי עשיר אודות התחולה ומידת (אי-)השוויוניות בהקצאת משאבים לחינוך בישראל. ההוצאה הציבורית לחינוך היסודי ורכיביה נבחנים ומוצגים לפי המגזר והפיקוח של בתי הספר ולפי מגוון מאפיינים דמוגרפיים וחברתיים-כלכליים של התלמידים, כולל הכנסתם והשכלתם של הורי התלמידים, מספר האחים והאחיות, מחוז המגורים, ארץ המוצא של תלמידים עולים והוריהם, ועוד. בשל הפערים הרחבים בהוצאה הפרטית לחינוך, הנובעים מיכולתם הכלכלית השונה של משקי הבית, ולאור החסכים החינוכיים של ילדים מהשכבות החלשות שעלולים לנבוע מכך כבר בשלבי החינוך הראשוניים, נשאלת השאלה באיזו מידה מפצים המשאבים הציבוריים המושקעים במערכת החינוך היסודי על פערים אלה. הפרסום נועד לתת מענה לשאלה זו, והתשובה תעניין, ללא ספק, הן את הציבור הרחב והן את קובעי המדיניות, לאור העובדה שצמצום וסגירת הפערים בין השכבות החזקות לשכבות החלשות ומתן הזדמנות שווה להתחלה טובה לכל ילד הם היעדים המוצהרים המרכזיים של מערכת החינוך הציבורי בישראל. תודתנו נתונה למר שמואל הר-נוי ממשרד החינוך ולד"ר עופר רימון מקרן סקט"א-רש"י, שהיו בין יוזמי המחקר, וכן לאנשי משרד החינוך שסייעו לצוות הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בהכנה ובהבנה של הנתונים. תודה מיוחדת שמורה למר נעם זוסמן, כלכלן מחלקת המחקר בבנק ישראל, שתרם רבות מהידע המקצועי שלו ומזמנו לביצוע המיזם והיה שותפנו הפעיל לכל אורך הדרך.​{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

ISSN 1565-8910
{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}