י"ב אייר, תשס"ט
06 מאי 2009
1367

לקבלת הסברים נא לפנות למרכז למידע סטטיסטי באמצעות טופס פנייה מקוון או בטלפון 02-6592666


 
​​​בפרסום שלפנינו מובאים נתונים על התפרוסת הגאוגרפית והתכונות הדמוגרפיות של האוכלוסייה האתיופית בישראל בשנת 2006.
למידע בנושא האוכלוסייה האתיופית חשיבות רבה בקרב חוקרים, מתכנני מדיניות קליטת עולים ושירותים לעולים, וכן לציבור הרחב.
פרסום זה כולל נתונים על גודל האוכלוסייה, מבנה הגילים, התפרוסת הגאוגרפית ודפוסי ההגירה בין יישובים בישראל, וכן נתונים על דפוסי הנישואין, הגירושין והפריון של בני הקהילה.
הפרסום יוצא לאור כהמשך לפרסום דומה משנת 2003, שהתמקד בשנים 1999-1996.


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

ISSN 1565-4060
{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}