כ"ה תשרי, תשע"ה
19 אוקטובר 2014
7

לקבלת הסברים נא לפנות למרכז למידע סטטיסטי 02-6592666 info@cbs.gov.il


 

הדו"ח הנוכחי הוא הדו"ח השביעי בסדרת "פני החברה בישראל", שבה מוצגים נתונים חברתיים רבים ומגוונים על האוכלוסייה בישראל. הדו"ח מתפרסם מדי שנה, והוא מתבסס, בין היתר, על נתוני סקרים של הלמ"ס ועל נתוני קבצים ממוחשבים ופרסומים שהתקבלו ממשרדי ממשלה. השנה התמקד הדו"ח בערים הגדולות בישראל (ערים שבהן 100,000 תושבים ויותר) בהיבטים של רווחת האוכלוסייה, דיור, תעסוקה, חינוך והשכלה, פשיעה, תאונות דרכים ועוד. בישראל יש 14 ערים שבהן גרים 100,000 תושבים ויותר. 14 הערים, בסדר יורד לפי מספר התושבים, הן: ירושלים, תל-אביב, חיפה, ראשון לציון, אשדוד, פתח-תקווה, באר-שבע, נתניה, חולון, בני ברק, רמת-גן, בת-ים, רחובות ואשקלון. בערים אלו גרים כ-3.4 מיליון איש, המהווים כ-43% מאוכלוסיית המדינה. הדו"ח מורכב משמונה פרקים, כדלקמן: 1) רווחת האוכלוסייה, תעסוקה ורמת חיים; 2) עוני והדרה חברתית בהשוואה למדינות האיחוד האירופי; 3) שירותי רווחה; 4) חינוך והשכלה; 5) בריאות; 6) תחבורה ותאונות דרכים; 7) חוק וסדר; 8) סביבה. כל פרק כולל מבוא, הגדרות והסברים, פירוט של מקורות הנתונים, ממצאים עיקריים, לוחות ותרשימים. הפרסום כולל השוואות למדינות האיחוד האירופי ולמדינות החברות בארגון ה-OECD. השנה מצורף לדו"ח גם אוגדן מפות, שבו מוצגים נתונים חברתיים במבט מרחבי.


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

ISSN 1565-9445
{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}