כ"ד חשון, תשע"ב
21 נובמבר 2011
 
כתבה אלונה שמש, תחום עבודה


 

בעבודה זו נעשה ניתוח שוק העבודה של שומרים ומאבטחים בישראל בשנים 2000-2004, לפני

ובזמן ההחמרה במצב הביטחוני. על מנת לבדוק את השפעת הטרור על שוק העבודה ביחס לשני

היבטים, סטאטי ודינאמי, נעשה שימוש בקבצי פנלים מקושרים של סקרי כוח אדם בשילוב עם

קובץ נתונים חיצוני של אירועי טרור. מהניתוח עולה כי שוק העבודה של שומרים ומאבטחים

בתקופה הנחקרת נמצא מצד אחד בשגשוג והתרחבות, ומצד שני המועסקים בו נמצאים תחת

האיום וסיכון גבוה בעקבות פיגועי הטרור. תחת השפעות אלו שוק העבודה של שומרים

ומאבטחים מתאפיין במוביליות גבוהה מאוד ובפוטנציאל רב לשינויים. נמצא כי מוביליות גבוהה

בשוק העבודה של שומרים ומאבטחים נובעת מהכניסה של בלתי מועסקים לתעסוקה בתחום זה

ומעלייה בהסתברות ליציאה ממנו לתעסוקה בתחומים אחרים במשק. יש לציין, כי מצב זה בשוק

העבודה פותח הזדמנויות חדשות לקליטה בשוק העבודה בישראל, במיוחד לאנשים בעלי תכונות

אישיות פחות אטרקטיביות למעסיקים, כגון עולי שנות ה- 90 ואילך, בעלי רמת השכלה נמוכה. המודל מלמד, כי שינוי אקסוגני ברמת מאקרו (במקרה שלנו טרור) יכול להגביר את המוביליות

של פרט בשוק העבודה בהתחשב בתכונות האישיות שלו. בנוסף לכך, יש לציין כי התבנית

שפותחה בעבודה זו תשמש ליצירת קבצי פנלים באופן שוטף מנתוני סקרי כוח אדם הקיימים,

כמו כן תאפשר לפתח מהם את המוצר שניתן להפיצו לציבור הרחב. {{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}