לקבלת הסברים נא לפנות למרכז למידע סטטיסטי 02-6592666 info@cbs.gov.il


 

משלחי היד בישראל מסווגים בפרסום הלמ"ס  "הסיווג האחיד של משלחי היד 1994" פרסום טכני מס' 64.הסיווג הישראלי מבוסס על ספר הסיווג הבינלאומי ISCO 88  

 International Standard Classification off Occupations 1988

של ארגון העבודה הבינלאומי של האו"ם  ILO

במהלך השנים שחלפו מאז פרסום ספרי סיווג אלה  התפתחו בעולם טכנולוגיות חדשות ,

בעיקר בתחום המחשוב והטלקומוניקציה  ונוצרו עיסוקים חדשים רבים. לעיסוקים החדשים אין ביטוי בספר הסיווג.

מטרת מסמך זה היא לספק תיאורים של משלחי יד חדשים בתחום "טכנולוגיות המידע"  IT   Information tecnology  

Information and Communication tecnologies            ICT  "או "טכנולוגיות מידע ותקשורת

                                                                                                     

הערה: יחלפו מספר שנים עד שייכתב ספר סיווג ישראלי חדש, הספר הישראלי  ייכתב רק

לאחר פרסום ספר סיווג בינלאומי חדש ע"י ארגון העבודה הבינלאומי ,ה ILO - ב- 2007.   

עד לפרסום ספר חדש , מפורסם באתר האינטרנט מסמך זה ובו עדכונים ותוספות לספר הסיווג.  {{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}