ד' סיון, תשס"ד
24 מאי 2004
 
כתב מרק פלדמן, תחום סגן מנהל אגף בכיר מיקרו כלכלה


 

במסמך המצורף מוצגות המלצות ועדת משנה לסיווג רשמי של ענפי הייטק בישראל שהחלה פעולותיה במסגרת ועדת עולם האינטרנט באוגוסט 2001.  

חברי הוועדה מודים לעובדי תחום עבודה ושכר, לעובדי תחום חשבונות לאומיים, לעובדי תחום תעשייה, לעובדי תחום סחר חוץ ומאזן תשלומים ובמיוחד לגב' אביבה בטאט, גב' רות סחייק, מר יחזקאל מאירוביץ, גב' תלמה סופר, גב' אתי יעקב, גב' סולי פלג, מר שמעון אריאלי, גב' נאוה ברנר, גב' גלית מלכה, מר דניאל פינצי, גב' לאה ריבקין, מר טום קפלן, גב' אורלי פורמן על הייעוץ המקצועי והכנת סדרות הנתונים עליהם התבססו המלצות הוועדה.

חברי הוועדה מודים לנציגי התאחדות התעשיינים, לנציגי משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה, לנציגי מכון היצוא, לחוקרים מאוניברסיטה העברית, מאוניברסיטת תל אביב, מאוניברסיטת בן גוריון, מבנק ישראל, ממרכז מחקר ומידע בכנסת ישראל על הערותיהם המקצועיות שבחלקן נלקחו בחשבון בהכנת ההמלצות הסופיות של הוועדה.

ברצוננו לציין כי פעולות הוועדה לא תוקצבו בסעיף נפרד ולכן אנו מודים לכל חברי הוועדה על השקעתם הרבה בהכנת המסמך הזה.

המלצות הוועדה מתמקדות בהגדרה מעשית של תחום ההייטק, שתאפשר פרסום מיידי ומרוכז של הנתונים השונים הקשורים לתחום ההייטק, ומתבססות על שני עקרונות מרכזיים:

 1. ההגדרות מותאמות להגדרות בין לאומיות מקובלות.

 2. ההגדרות מתואמות (עד כמה שניתן) למסגרות תיאורטיות שפותחו לאחרונה בנושא.

  העיקרון הראשון מחייב את המלצות הוועדה יותר מאשר העיקרון השני עקב מחויבויות הלמ"ס ברמה בין לאומית. המסגרת התיאורטית שתוצג במסמך זה הינה מסגרת אשר נראית לחברי הוועדה כמסגרת מעשית.

  ה-OECD טרם גיבש הגדרה רשמית של תחום ההייטק והנושא נמצא בתהליכי עבודה

  (ההגדרה שקיימת כיום כוללת את ענפי התעשייה בתחום ההייטק בלבד ולא את ענפי השירותים).

  לאחרונה ארגון EUROSTAT חילק גם ענפי שירותים לפי עוצמת הידע "Knowledge-intensive

  services" (ראה לוח B בנספח "חומר נוסף לדיונים בעתיד") והתחיל לפרסם נתונים לפי הגדרה של העוצמה הטכנולוגית של ענפי התעשייה (TI) ולפי הגדרה של עוצמת הידע (KIS) של ענפי השירותים כהגדרה רשמית של ארגון EUROSTAT של תחום ההייטק. יש לציין כי ברוב הלשכות הסטטיסטיות בעולם לא קיימת הגדרה לתחום ההייטק אלא הן משתמשות בהגדרה של טכנולוגיות המידע (ICT) ובהגדרת העוצמה הטכנולוגית של ענפי התעשייה (TI) למעקב אחרי התפתחויות בתחום ההייטק.  {{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}