כ"ז אדר, תשע"ב
21 מרץ 2012
 
כתבו ארי פלטיאל*, מישיל ספולקר*, אירינה קורנילנקו*, מרטין מלדונדו**
לקבלת הסברים נא לפנות למרכז למידע סטטיסטי 02-6592666 info@cbs.gov.il


 

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מציגה לראשונה תחזיות אוכלוסייה לתקופה של 50 שנה, מסוף שנת 2009 ועד סוף שנת 2059. תוצאות התחזית מציגות טווחים לגודל האוכלוסייה בעתיד והרכבה לפי גיל, מין וקבוצת אוכלוסייה, טווחים שנועדו לתחום את האפשרויות להתפתחות האוכלוסייה בעתיד, בהינתן הנחות התחזית.

יש נטייה למשתמשי תחזיות אוכלוסיה להתמקד בתחזית ה"אמצעית" ולהתעלם מהחלופות הנוספות המוצגות. אך במיוחד כאשר מדובר בתחזיות לטווח ארוך, אין להתייחס לתוצאות התחזית כניסיון לחזות במדויק את מספר התושבים בעתיד בקבוצה כלשהי או את הרכב האוכלוסייה העתידי המדויק, אלא להציג  את מנעד האפשרויות הסבירות המתקבלות מההנחות שנקבעו בהתאם למגבלות הנתונים ולשיטות החישוב שבהם השתמשנו. במיוחד כאשר השימוש בתחזית הוא לצורך תכנון וניהול סיכונים, רצוי להתייחס למנעד האפשרויות העתידיות. הטווחים לגודל האוכלוסייה בעתיד התקבלו מחישוב שלושה צירופים אלטרנטיביים של הנחות : הנחה "גבוהה", "בינונית" ו"נמוכה".  

לפי תחזיות אלה אוכלוסיית ישראל צפויה לגדול מסוף 2009 ועד סוף 2019 (10 שנים) בכ- 1.0 עד 1.6 מליון איש,  עד סוף שנת 2034 (25 שנה) בכ- 2.4 עד 4.5 מליון איש, ובכ- 4.1 עד 12.8 מליון עד סוף שנת 2059 (50 שנה) – גידול של %54 עד %170. לפי התחזיות אוכלוסיית ישראל, אשר מנתה 7.6 מליון נפש בסוף שנת 2009, תמנה 9.1-8.6 מליון נפש בשנת 2019 (8.8 מליון לפי התחזית הבינונית), 9.9-12.1 מליון נפש בשנת 2034 (11.0 לפי התחזית הבינונית), ובשנת 2059 20.6-11.6 מליון נפש (15.6 מליון נפש לפי התחזית הבינונית).  {{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}