ח' סיון, תשס"ה
15 יוני 2005
127/2005

לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 
מדד המחירים לצרכן

מדד המחירים לצרכן עלה בחודש מאי 2005 ב-0.3 אחוז, בהשוואה לחודש אפריל 2005 והגיע ל- 101.0 נקודות, לעומת 100.7 נקודות בחודש הקודם (הבסיס: ממוצע 2002=100.0 נקודות).

עליות מחירים נרשמו, בחודש מאי 2005, בשמונה (מתוך עשר) קבוצות צריכה ראשיות של המדד. עלו במיוחד סעיפי: הלבשה והנעלה (4.5 אחוזים), ריהוט וציוד לבית (0.7 אחוז) אחזקת הדירה (0.5 אחוז) וסעיף שונות (ב-0.4 אחוז). עליות מחירים מתונות יותר נרשמו בסעיפי: דיור (0.3 אחוז), מזון (0.2 אחוז), בריאות (0.1 אחוז) ותחבורה ותקשורת (0.1 אחוז).

מדד סעיף חינוך, תרבות ובידור נותר ללא שינוי ואילו מדד סעיף ירקות ופירות ירד ב-0.4 אחוז.


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}