כ"ז אב, תשס"ו
21 אוגוסט 2006
180/2006


 

על פי נתונים מנוכי עונתיות, עלה הייצור התעשייתי ב-6.9% במחצית הראשונה של 2006  (ינואר-יוני), לעומת התקופה המקבילה אשתקד. במספר השכירים נרשמה באותה תקופה עלייה של 2.9%, ובשעות העבודה למעשה שלהם נרשמה עלייה של 3.3%. על כך נמסר מהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, על סמך נתונים ראשוניים (במחירים קבועים) על הייצור התעשייתי במפעלי תעשייה המעסיקים שכירים. 

נתוני המגמה ברבע השני של 2006 (אפריל-יוני) מצביעים על עלייה של 11.7% בייצור התעשייתי בחישוב שנתי, לאחר עלייה של 10.4% ברבע הראשון (ינואר-מרץ 2006). בכל שנת 2005 גדל הייצור התעשייתי ב-3.7%, לאחר עלייה של 7% בשנת 2004 וירידות של 0.4% ב-2003, 1.9% ב-2002, ו-4.9% ב-2001.

במספר השכירים בתעשייה, על פי נתוני המגמה, נרשמה ברבע השני של 2006 עלייה של 3.1%, לאחר עלייה של 3.9% ברבע הראשון. בשעות העבודה למעשה נרשמה ברבע הראשון עלייה של 0.8% בחישוב שנתי, לאחר עלייה של 1.9% בשלושת החודשים הקודמים. בכל שנת 2005 עלה מספר השכירים ב-1.7%, ואילו מספר שעות העבודה גדל ב-1.3%.

הייצור התעשייתי ומספר השכירים לפי עוצמת הטכנולוגיה מניתוח הנתונים על פי המגמה ועוצמת הטכנולוגיה של ענפי התעשייה, עולה כי בתעשיות טכנולוגיה עילית הכוללות ענפי אלקטרוניקה, כלי טיס ותרופות עלה הייצור ברבע השני של 2006 ב-18.8% בחישוב שנתי, לאחר עלייה של 19.7% ברבע הראשון. בכל שנת 2005 נרשמה בענפים אלה עלייה של 5.4% בייצור התעשייתי. יצוין, כי על פי נתוני המגמה של סחר חוץ, נרשמה ברבע השני של 2006 ביצוא של ענפי טכנולוגיה עילית עלייה של 33% בחישוב שנתי. מספר השכירים עלה ברבע השני ב-8.3% בחישוב שנתי, לאחר עלייה של 4.1% בכל שנת 2005. 

בתעשיות טכנולוגיה מעורבת עילית, הכוללות ענפי כימיה (ללא ענף התרופות), מכונות, ציוד חשמלי וכלי הובלה (ללא כלי טיס), נרשמה ברבע השני של 2006 עלייה של 8.1% בייצור בחישוב שנתי, לאחר עלייה של 5.3% בשלושת החודשים הקודמים. בכל שנת 2005 נרשמה בענפים אלה עלייה של 2%. במספר השכירים נרשמה ברבע השני של 2006 עלייה של 4.4%, לאחר עלייה של 0.2% בכל שנת 2005.  

בתעשיות טכנולוגיה מעורבת מסורתית הכוללות ענפי כרייה וחציבה, גומי ופלסטיקה ומתכת בסיסית ומוצרי מתכת, נרשמה על פי נתוני המגמה, ברבע השני של השנה עלייה של 1.5% בייצור, לאחר עלייה של 5.3% ברבע הראשון של השנה. בכל שנת 2005 עלה הייצור בענפים אלה ב-4.8%. במספר השכירים נרשמה ברבע השני עליה של 3.1%, לאחר עלייה של 1.8% בכל שנת 2005. 

בתעשיות טכנולוגיה מסורתית הכוללות ענפי מזון, משקאות, טקסטיל, הלבשה, מוצרי עור, נייר, דפוס ועץ ומוצריו נרשמה בייצור, על פי נתוני המגמה, ברבע השני של 2006 יציבות, לאחר עלייה של  3.9% בשלושת החודשים הקודמים. בכל שנת 2005 נרשמה בענפים אלה עלייה של 1.2%. במספר השכירים נרשמה ברבע השני של השנה ירידה של 1.6%, לאחר  עלייה של 0.5% בכל שנת 2005. 

הסבר מפורט ומעודכן על תהליך ניכוי העונתיות ועל אמידת המגמה מתפרסם ב"הגורמים העונתיים וגורמי ההתאמה מראש לשנת 2006, מגמות ל-2006-2002" (באתר הלמ"ס באינטרנט בלבד: הגדרות, סיווגים ושיטות, שיטות סטטיסטיות, סדרות עתיות), בכתובת:

http://www.cbs.gov.il/publications106/tseries/seasonal/presentationh.pdf{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}