ד' טבת, תשס"ז
25 דצמבר 2006
275/2006
כתבה טילדה חייט
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 
בחודש נובמבר השנה הסתכם מספר הלינות במלונות התיירות ב-1.4 מיליון לינות, על פי נתונים מקוריים. 928 אלף לינות היו של ישראלים, והיתר, 483 אלף, היו של תיירים – שהיוו החודש 34% מסך כל הלינות במלונות (בחודשים ינואר-יוני, בתקופה שלפני מלחמת לבנון השנייה,  לינות התיירים היוו 44% מסך לינות).

על כך נמסר מהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, על סמך סיכומים ראשונים מדיווחי המלונות הנערכים בלשכה עבור משרד התיירות.

בנובמבר השנה נרשמה ירידה בתפוסת החדרים הממוצעת במלונות לעומת נובמבר ב-2005 (56% לעומת 62%).


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}