י"ט סיון, תשס"ו
15 יוני 2006
122/2006

לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 
מדד המחירים לצרכן

מדד המחירים לצרכן נותר בחודש מאי 2006 ללא שינוי, בהשוואה לחודש אפריל 2006, ברמה של 104.5 נקודות (הבסיס: ממוצע 2002=100.0 נקודות).

התייקרו במיוחד פירות טריים ב-14.5 אחוזים, הלבשה והנעלה ב-3.8 אחוזים, תרבות ובידור ב-0.5 אחוז, תחבורה ב-0.9 אחוז ושונות ב-1.1 אחוזים.

הוזלו במיוחד ירקות טריים ב-7.6 אחוזים ומחירי הדיור ב-2.1 אחוזים.


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}