ו' טבת, תשס"ז
27 דצמבר 2006
277/2006
כתבה ישראלה פרידמן
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 
הפרסום  מתמקד בנושא חינוך בעשור האחרון,  מההיבט של התלמידים, תוך דגש על מאפייני הרקע הדמוגרפי, החברתי-כלכלי והגאוגרפי שלהם. האינדיקטורים הכלולים בפרסום זה מטרתם להאיר היבטים שונים בתחום החינוך, כגון: חינוך עברי לעומת חינוך ערבי, תלמידים בפיקוח הממלכתי לעומת תלמידים בפיקוח ממלכתי-דתי וחרדי, תלמידים המשתייכים לנתיב העיוני לעומת הנתיב הטכנולוגי, אינטגרציה של עולים וותיקים, היקף הזכאות לתעודת בגרות, הישגים בבחינות הבגרות ועוד.

הפרסום יעלה לאתר בקרוב ויקושר להודעה זו.


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}