ד' סיון, תשס"ז
21 מאי 2007
090/2007
כתב יחזקאל מאירוביץ'
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 
על פי נתונים מנוכי עונתיות, עלה הייצור התעשייתי ב- 8.5% ברבע הראשון של 2007 (חודשים ינואר-מרס), לעומת התקופה המקבילה אשתקד. במספר משרות שכיר נרשמה באותה תקופה עלייה של 3.7%, ובשעות העבודה למעשה נרשמה עלייה של 3.5%. על כך נמסר מהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, על סמך נתונים ראשוניים (במחירים קבועים) על הייצור התעשייתי במפעלי תעשייה עם משרת שכיר אחת לפחות.
 על פי נתוני המגמה, ברבע הראשון של 2007 נרשמה בייצור התעשייתי עלייה של 2.0% בחישוב שנתי. יצוין, כי עלייה זו הושפעה מנתון חודש ינואר 2007, שהיה נמוך ב- 1.3% על פי נתוני מנוכי עונתיות לעומת חודש דצמבר 2006.  בשלושת החודשים הקודמים (אוקטובר-דצמבר) עלה הייצור על פי המגמה ב- 6.0%. נתוני 2006 תוקנו לאחר קבלת נתונים מעודכנים מהמפעלים בענפי טכנולוגיה עלית.  בהתאם לכך הייצור התעשייתי עלה ב-9.8% ב-2006, לאחר עלייה של 3.7% בשנת 2005 ,עלייה של 7% בשנת 2004 וירידות של 0.4% ב- 2003, 1.9% ב- 2002 ו- 4.9% ב- 2001.


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}