י"ט חשון, תשס"ח
31 אוקטובר 2007
213/2007
כתב רונן אלקיים
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 
       יולי-ספטמבר 2007 (על פי נתוני מגמה):

  • יצוא הסחורות  עלה ב-7.3%
  •  מספר לינות התיירים במלונות תיירות עלה ב-6.3% בחישוב רבעוני (27.9% בחישוב שנתי)
  • יבוא מוצרי השקעה עלה ב- 14.8%
  • יבוא חומרי גלם עלה ב-0.9%  
  • מדד המחירים לצרכן עלה ב-4.9%

    יולי -אוגוסט 2007

 

  • פדיון ענפי המסחר והשירותים עלה ב-3.9%
  • הייצור התעשייתי עלה ב-4.7%


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}