י"ג סיון, תשס"ז
30 מאי 2007
099/2007
כתב רונן אלקיים
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 
 על פי נתוני המגמה:

    פברואר-אפריל 2007

  • יצוא הסחורות  עלה ב-4.6%
  • יבוא מוצרי השקעה עלה ב- 6.7% בחישוב רבעוני  (21.5% בחישוב שנתי)
  • יבוא חומרי גלם עלה ב-11.0%
  • עלייה בלינות תיירים במלונות תיירות ב-13.1% בחישוב רבעוני (58.5% בחישוב שנתי).
  • מדד המחירים לצרכן ירד ב-0.4%

         פברואר –מרס 2007
  • פדיון ענפי המסחר והשירותים עלה ב-8.6%
  • הייצור התעשייתי עלה ב-2.0%


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}