כ"ט תמוז, תשס"ז
15 יולי 2007
125/2007

לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 
מדד המחירים לצרכן עלה בחודש יוני 2007 ב-0.7 אחוז, בהשוואה לחודש מאי 2007 והגיע ל- 100.1 נקודות, לעומת 99.4 נקודות בחודש הקודם (הבסיס: ממוצע 2006=100.0 נקודות).

 עליות נרשמו במיוחד בסעיפים הבאים: הלבשה והנעלה (ב-15.1%), דיור (ב-1.3%) ותחבורה (ב-1.3%). 

 ירידות נרשמו בעיקר בסעיפים הבאים: מזון כולל ירקות ופירות (ב-1.4 אחוזים) ותרבות ובידור (ב-0.5 אחוז).


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}