ג' חשון, תשס"ח
15 אוקטובר 2007
200/2007

לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 
מדד המחירים לצרכן ירד בחודש ספטמבר 2007 ב-0.5 אחוז, בהשוואה לחודש אוגוסט 2007 והגיע ל-101.4 נקודות, לעומת 101.9 נקודות בחודש הקודם (הבסיס: ממוצע 2006=100.0 נקודות).

ירידות נרשמו במיוחד בסעיפים הבאים: דיור (ב-0.8%), הלבשה והנעלה (ב-3.6%), תרבות ובידור (ב-3.1%) ותחבורה (ב-1.2%). 

עליות נרשמו בעיקר בסעיפים הבאים: מזון (ב-0.5%), ירקות ופירות (ב-3.2%) ואחזקת הדירה (ב-0.6%).


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}