ג' טבת, תשס"ח
12 דצמבר 2007
239/2007

לקבלת הסברים נא לפנות למרכז למידע סטטיסטי באמצעות טופס פנייה מקוון או בטלפון 02-6592666


 
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בישראל משתתפת בפרויקט ההשוואה הבינלאומית של התוצר המקומי הגולמי (תמ"ג)  ומרכיבי ההוצאה במונחי שווי כוח הקנייה Purchasing Power Parities - PPPs')). הפרויקט נערך כל שלוש שנים (בסבב), במשותף ע"י ארגון הOECD- (הארגון לשיתוף פעולה כלכלי ולפיתוח) והמשרד הסטטיסטי של מדינות האיחוד האירופי (EUROSTAT). מדינת ישראל משתתפת בפרוייקט החל מ-1996 וממצאים קודמים פורסמו לשנת 2002.

בסבב הפרויקט לשנת 2005 אשר סוכם לאחרונה, השתתפו 55 מדינות שכוללות 30 מדינות חברות בארגון ה-OECD ו-25 מדינות, ביניהן ישראל, ששותפות לפרויקט אם כי אינן חברות בארגונים.

שווי כוח הקנייה הוא שער חליפין מיוחד אשר באמצעותו ניתן לנכות את ההפרשים ברמת המחירים בין המדינות השונות. בסכום כסף שהוחלף באמצעות שווי כוח הקנייה (PPP), ניתן לקנות סל סחורות ושירותים זהה בכל המדינות כלומר, ניתן לאמוד את כוח הקנייה של המטבעות השונים על בסיס אחיד. לכן התמ"ג שמתקבל מהחישוב על בסיס שווי כוח הקנייה הוא במחירים קבועים[1] וההשוואה בין המדינות משקפת הבדלי כמויות של סחורות ושירותים בלבד. בפרויקט הנוכחי כלל ה"סל" כ-3,000 מוצרים והקיף מדגם רחב של סחורות ושירותים אשר מרכיבים את המדד.[1] בהקשר של ה-PPP  המונח "במחירים קבועים"   משמעו "במונחי PPP" והוא מתייחס להבדלי כמויות בין מדינות באותה שנה. זאת, בניגוד להקשרים אחרים בהם מופיע מונח זה ואשר מתייחס להבדלי כמויות בין תקופות שונות במדינה כלשהי.{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}