ז' כסלו, תשס"ט
04 דצמבר 2008
251/2008
כתב חיים פורטנוי, תחום סטטיסטיקה של חינוך והשכלה
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 

לאחרונה הוציאה הלמ"ס לאור את הפרסום "החינוך בישראל - השוואה בין לאומית 2004". המטרה בפרסום זה היא להציג תמונת מצב של החינוך בישראל על היבטיה השונים. לצורך זה מופיעים בפרסום אינדיקאטורים של מערכת החינוך בישראל, תוך השוואה עם אלה של מדינות החברות בארגון ה-OECD.

הנתונים נלקחו מהפרסום "Education at a Glance – OECD Indicators 2006" של הארגון, ומאתר האינטרנט שלו, והם מתייחסים לשנת 2004.

כמו כן, מופיעים ממצאים ממבחני TIMSS 2003 הבוחנים את מידת הצלחתם של תלמידי כיתות ד ו-ח במדעים ובמתמטיקה. (Trends in International Mathematics and Science Study)

השכלה ותעסוקה
בקרב בני 64-25 בישראל שיעור בעלי השכלה תיכונית לפחות (79%) גבוה מהממוצע במדינות ה-OECD (67%).
שיעור מסיימי התיכון מתוך קבוצת הגיל האופיינית הוא: בישראל 93% לעומת 81% בממוצע במדינות ה-OECD. בישראל, כמו ברוב מדינות ה-,OECD את המסלול העיוני מסיימות יותר בנות מבנים ואילו את המסלול המקצועי-טכנולוגי מסיימים יותר בנים מבנות.
ישראל נמצאת בין המדינות בהן אחוז בעלי ההשכלה הגבוהה הוא מהגבוהים ביותר (29% בקרב בני 25–64), ומבין מדינות ה-OECD נמוך רק מארצות הברית.
שיעור הנשים בישראל שקבלו תואר אקדמי ב-2004 (50%), גבוה מהממוצע במדינות ה-OECD (42%). השיעור גבוה בישראל בכל תחומי הלימוד פרט להנדסה.
שיעור הבלתי מועסקים מכוח העבודה בגיל 64-25 בישראל גבוה מהממוצע במדינות ה-OECD בכל רמות ההשכלה.– 16% בקרב בעלי השכלה למטה מחטיבה עליונה בישראל לעומת 10.4% בממוצע מדינות ה OECD, 11% בקרב מי שהשכלתו חטיבה עליונה ולימודי קדם-אקדמיים לעומת 6.2% בממוצע המדינות,
ו-6% בקרב מי שהשכלתו על-תיכונית וגבוהה לעומת 3.9% בממוצע המדינות (ראה תרשים 1).
 {{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}