ז' כסלו, תשס"ט
04 דצמבר 2008
250/2008

לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 

ביום א', 7.12.08 מתחיל השלב הראשון בסקר מפקד האוכלוסין והוא יציאת הסוקרים אל השטח.

בשלב זה יצאו כ-2,000 סוקרים להכיר את השטח ולמסור הודעה לכ-350,000 משקי בית במדינה, היינו כ-1.2 מיליון איש שעלו במדגם ונבחרו להשתתף בסקר מפקד האוכלוסין. שלב זה ימשך מה-7.12.08 עד ל-18.12.08.

בשלב זה יסתובבו הסוקרים בשטח מצוידים בתעודת עובד הלמ"ס. הסוקרים יכנסו לתאי שטח שאותם הם אמורים לפקוד וישימו בתיבות הדואר או על מפתן הדלת איגרת למשפחות שעלו במדגם.

השלב הבא הוא שלב של ביצוע ראיונות של המשפחות שנדגמו והוא יתקיים בין התאריכים 28.12.08 - 19.2.09.

מפקד האוכלוסין הוא פעילות מיוחדת רחבת היקף המתבצעת בדרך כלל אחת לעשור בכל הארץ. מטרתו של המפקד היא לאסוף מידע על כלל האוכלוסייה כדי להציג תמונה מלאה ומהימנה של האוכלוסייה בארץ, של תנאי המגורים ושל תכונות דמוגרפיות, חברתיות וכלכליות.

בשונה ממפקדים קודמים, סקר מפקד האוכלוסין הנוכחי יבוצע בשיטות סטטיסטיות ייחודיות שאותן פיתחה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. המפקד ישלב סקר של קרוב ל-20% ממשקי הבית בישראל באמצעות ריאיון פנים אל פנים, יחד עם מידע ממרשם האוכלוסין וממקורות מינהליים מגוונים (ביישובים קטנים המונים פחות מ-300 איש תתבצע פקידה מלאה של כל התושבים). שיטת הדגימה היא חלוקה גיאוגרפית של  הארץ לכ-3,000 אזורים סטטיסטיים. כל אזור סטטיסטי מחולק לכ-30 תאים כך שבכל תא יש כ-50 משקי בית. מכל אזור סטטיסטי נדגמים בצורה אקראית כ-20% מהתאים. הסקר יכלול גם פקידה מלאה של האוכלוסייה המתגוררת במוסדות כגון פנימיות, דיור מוגן, בתי אבות, בתי חולים וכיו"ב.
פרופ' שלמה יצחקי, הסטטיסטיקן הממשלתי: "בשבועיים הקרובים יתפרסו סוקרי הלמ"ס על פני הארץ, להכיר את השטח ולמסור הודעות למשקי הבית שעלו במדגם. משקי בית אלו ייצגו את האוכלוסייה במדינה. אני מקווה שהציבור יכיר בחשיבות המפקד לתפקוד נאות של מדינת ישראל וישתף פעולה עם סוקרי הלמ"ס".{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}