כ"ח אב, תשס"ט
18 אוגוסט 2009
177/2009
כתבה גליה יוחאי, תחום מדדי עסקים ותעשייה
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 
אפריל -יוני 2009 - נתוני מגמה בחישוב שנתי (לוח א') 
• ירידה של 0.3% בייצור התעשייתי.
• ירידה של 2.0% בסה"כ התעשייה ללא ענפי הטכנולוגיה העילית.
• ירידה של 5.8% במספר משרות השכיר בתעשייה.
• ירידה של 4.8%  בשעות העבודה למעשה בתעשייה.


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}