ד' סיון, תש"ע
17 מאי 2010
104/2010
כתבה חנה טובי, תחום חקלאות וסביבה
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 

 חלב:

  • תפוקת החלב הכוללת בשנת 2009 נאמדה בכ-1.3 מיליארד  ליטר. 
  • ההוצאה הממוצעת של משקי הבית בישראל על חלב מפוסטר בשנת 2008 הייתה 55 ש"ח 
         בחודש. 
  • מחיר החלב המפוסטר ירד בשנת 2009 ב-1.7 אחוזים.

 דבש:

  • תפוקת הדבש נאמדה בשנת 2009 בכ-3,000 טון.
  • מחירי הדבש ירדו בשנת 2009 ב-1.7 אחוזים.


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}