ו' תשרי, תשע"א
14 ספטמבר 2010
213/2010
כתב עמרי רומנו
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 
ינואר-אוגוסט 2010 :

מבקרים– תיירים ומבקרי יום  

בחודשים ינואר-אוגוסט  2010  נרשמו 2.2 מיליון  כניסות מבקרים לישראל (עלייה של 30% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד) , עלייה זו מוסברת ברובה ע"י  המצב המתוח בעקבות מבצע "עופרת יצוקה" בינואר 2009  - שבעקבותיו נרשמה ירידה במספר כניסות מבקרים בשנת 2009 .עם זאת, גם  בהשוואה  לתקופה המקבילה ב- 2008  (2008 הייתה שנה ברוכה בכניסות מבקרים) מצביעים הנתונים על  עלייה של 10% בכניסות המבקרים .

תיירים[1]

1.8 מיליון כניסות תיירים נרשמו בחודשים ינואר-אוגוסט 2010 -  מהן  1.5 מיליון היו בדרך האוויר- עלייה של 20% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד ועלייה של 7% לעומת 2008. 303 אלף כניסות תיירים נרשמו בדרך היבשה -עלייה של 46% לעומת אשתקד ושל כ-2% לעומת 2008.

מבקרי יום[2]

382 אלף כניסות של מבקרי יום נרשמו במהלך ינואר-אוגוסט 2010 (80 אלף מתוכן היו של נוסעים בשיוט [3] )- עליה של 73% בהשוואה לחודשים המקבלים אשתקד. עלייה זו מוסברת ע"י מיעוט הכניסות שנרשמו ב-2009 בעקבות מבצע עופרת יצוקה. העלייה בכניסות בדרך היבשה ושל הנוסעים בשיוט הייתה אף גבוהה יותר והיא קוזזה במעט על ידי הירידה בכניסות מהאוויר שהיו מעטות יותר השנה (הכניסות של מבקרי יום דרך האוויר מהוות 13% מסך כניסות מבקרי היום בינואר-אוגוסט 2010). בהשוואה לחודשים המקבילים ב-2008 נרשמה עליה של 30% במבקרי היום (עליה של 39% במספר הכניסות בדרך היבשה והשיוט וירידה של 10% במספר הכניסות דרך האוויר)

חודשי הקיץ: יולי-אוגוסט 2010 :

מבקרים – תיירים ומבקרי יום

בחודשים יולי-אוגוסט השנה נרשמו 560 אלף כניסות של מבקרים לישראל – עלייה של 9% לעומת 2009 ושל 6% לעומת 2008.

תיירים

בחודשים יולי-אוגוסט השנה נרשמו 472 אלף כניסות תיירים- עלייה של 11% לעומת 2009 ושל 8% לעומת 2008. מתוך כניסות התיירים (מהוות 84% מסך כניסות המבקרים ביולי-אוגוסט 2010), 408 אלף היו בדרך האוויר – רובן - 405 אלף כניסות  היו דרך נתב"ג  - וכמעט 3 אלפים כניסות בטיסות ישירות לאילת .
64 אלף כניסות נרשמו בדרך היבשה –47 אלף (74% מסך הכניסות ביבשה) היו דרך תחנות הגבול עם ירדן (58% מתוכן היו  דרך גשר אלנבי), ועוד  17 אלף היו דרך תחנת הגבול עם מצרים - אילת (טאבה) .

מבקרי יום

בחודשים יולי- אוגוסט השנה נרשמו 88 אלף כניסות של מבקרי יום, כ-58 אלף מתוכן היו בדרך היבשה וכ-16 אלף בדרך האוויר; כמו כן נרשמו 14אלף כניסות של נוסעים בשיוט.
מתוך כניסות מבקרי היום בדרך היבשה 53 אלף (91% מהכניסות) היו כניסות דרך מעבר גבול אילת (טאבה).כמעט כל כניסות מבקרי היום, שהגיעו דרך האוויר-  16 אלף כניסות- היו דרך נתב"ג. 

 
הארצות העיקריות מהן הגיעו מבקרי היום בחודשים יולי-אוגוסט 2010:

מעבר אילת (טאבה)

רוסיה – 18,600

פולין – 16,600

אוקראינה – 2,800

צרפת-2,100

נתב"ג

רוסיה- 8,100

קזחסטאן- 1,700

[1] "תייר" – מבקר השוהה בישראל ויוצא ממנה בתאריך שונה מתאריך הכניסה (לא באותו יום).

[2] "מבקר יום" – מבקר הנכנס ויוצא מישראל באותו תאריך (אותו יום), בקבוצה זו כלולים גם הנוסעים בשיוט.

[3] "נוסע בשיוט" – תייר בשיט חופים הנכנס לישראל ליום או יומיים וחוזר לאנייה ללינה.{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}