ד' חשון, תשע"א
12 אוקטובר 2010
243/2010
כתבה מוריה ג'ורג'י, תחום בריאות ותנועה טבעית
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 
  • בשנת 2008 נרשמו 19,638 פניות של נשים לוועדות להפסקת היריון. 98.6% מהן אושרו ע"י הוועדות. נתונים ראשונים משנת 2009 מראים מימדים דומים: 19,570 פניות, שמתוכן  98.5%  אושרו.
  • 11.1 מתוך כל  100 הריונות ידועים מסתיימים בהפסקת היריון יזומה. מספר זה נמצא במגמת ירידה - בשנת 1988, 15.2 הריונות מתוך 100 הריונות ידועים הופסקו.
  • שיעורי הפניות (ל-1,000 נשים בגילים 49-15) של  הנשים המוסלמיות (6.4) והדרוזיות (6.4) לוועדות להפסקת היריון נמוכים יותר מאלו של היהודיות (11.8) והנוצריות (12.3).
  • 14.2% מהפניות הן של נשים מתחת לגיל 19.
  • 45.4% מהפניות הן של נשים רווקות.
  • 89.5% מהפניות היו בשליש הראשון של ההיריון (עד סוף שבוע 12).
  • סעיף החוק השכיח לאישור הפסקות היריון הוא היריון מחוץ לנישואין (51.7% מהפניות). 
  •  19% מהפניות נתמכות בסעיף "סיכון למום גופני או נפשי בעובר".

    [*] הפניות נעשו על פי חוק העונשין (הפסקת היריון) 1977. כל הנתונים המופיעים בהודעה מבוססים על הפסקות היריון חוקיות.{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}