י"א אב, תשע"א
11 אוגוסט 2011
190/2011
כתבו נאוה ברנר (תחום חשבונות ההוצאה לשירותים החברתיים), מירב כץ (תחום השירותים החברתיים)
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 
  • ההוצאה הלאומית לבריאות, במחירים קבועים, עלתה בשנת 2010 ב-3% לעומת שנת 2009.
  • חלקו של המימון הפרטי בהוצאה הלאומית לבריאות ירד בשנת 2010 ל-38% לעומת 39% בשנים 2008-2009.
  • עיקר המימון הממשלתי מופנה לבתי-חולים.


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}