ד' אדר א', תשע"א
08 פברואר 2011
028/2011
כתבה אולגה ליטינצקי, תחום השכלה גבוהה ומדע
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 

•    67% מבנות 69-50 דיווחו על ביצוע ממוגרפיה בשנתיים האחרונות. בעשור האחרון חלה עלייה בביצוע ממוגרפיה במיוחד בקרב הנשים הערביות.
•    51% מבני 65 ומעלה קיבלו חיסון נגד שפעת.  בקרב הערבים 53% קיבלו חיסון נגד שפעת ובקרב היהודים כ- 51%.
•    ככל שרמת ההשכלה עולה:  אחוז האנשים עם מוגבלות יורד, אחוז המעשנים יורד, אחוז הפעילים גופנית עולה ואחוז חולי הסוכרת יורד.
•    בשנת 2009 אחוז הביקורים של בני 65 ומעלה אצל רופאים היה גדול יותר מאשר בשנת 2000 – 25% מכלל הביקורים אצל רופאים בשנת 2009 לעומת 21% בשנת 2000 -  זאת למרות שחלקם היחסי באוכלוסייה כמעט ולא השתנה.{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}