ח' אלול, תשע"א
07 ספטמבר 2011
219/2011
כתבו לירון סיון-שרמן, נועה לוי, תחום צריכה וכספים
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 

הכנסה כספית ברוטו והכנסה כספית נטו לחודש למשק בית בשנת 2010 בהשוואה לשנת 2009:
•    ההכנסה הכספית ברוטו לחודש למשק בית -  14,385ש"ח, עליה ריאלית של 3.2%.
•    ההכנסה הכספית נטו לחודש למשק בית - 12,010 ש"ח, עלייה ריאלית של 3.0%.

אי-השוויון בין משקי בית ונפשות:
•    הכנסתם של שני העשירונים העליונים מהווה 40% מסך ההכנסה נטו של כלל משקי הבית באוכלוסייה, לעומת שני העשירונים התחתונים שחלקם בסך ההכנסה הוא כ-6%.
•    הכנסתם של העשירונים האמצעיים (3-8) מהווה 54% מסך ההכנסה נטו של כלל משקי הבית באוכלוסייה; חלק זה לא השתנה בארבע עשרה השנים האחרונות.
•    בשנת 2010 עמד מדד ג'יני לאי שוויון בין משקי בית לפי הכנסה נטו לנפש סטנדרטית על 0.384 נקודות.
•    מדד ג'יני לאי שוויון בין נפשות בישראל גבוה בממוצע ממדינות ה-OECD (0.38 בישראל לעומת 0.31 בממוצע במדינות ה-OECD).

הכנסה ממוצעת ברוטו לשכיר מעבודה שכירה בשנת 2010:
•    ההכנסה ברוטו לחודש לשכיר - 8,100 ₪.
•    הכנסה ברוטו לחודש לגבר שכיר הייתה 9,720 ₪, הכנסת אישה שכירה – 6,386 ₪.
•    ההכנסה ברוטו ממוצעת לשעה לשכיר - 47.9 ₪.
•    הכנסה ברוטו לשעה לגבר שכיר 51.5 ₪, הכנסת אישה שכירה- 43.0 ₪.
•    הכנסת אישה שכירה לחודש מהווה 66% מתוך הכנסת גבר, ולשעה - 84%.
•    בשנתיים האחרונות קטן הפער בהכנסות בין המינים בשלוש נקודות האחוז.{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}