ט' אדר ב' ב, תשע"א
15 מרץ 2011
059/2011
כתבה לנה אוסטרובסקי, תחום תיירות
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 

•    בשנת 2010, שיא מאז קום המדינה בפדיון מלונות התיירות -8.7 מיליארד ש"ח -עלייה ריאלית של 10% בהשוואה ל-2009.
•    העלייה הגדולה ביותר בסך הפדיון נרשמה בירושלים -20%. בכל הערים (פרט לאילת ואיזור ים המלח ) מספר הלינות גדל יותר מהפדיון.
•    בשנת 2010 הועסקו במלונות התיירות כ-33 אלף איש בממוצע לחודש -עלייה של 5% בהשוואה ל-2009,
•    סך השכר ששולם לעובדים במלונות תיירות עלה ריאלית ב 6% ושכר ממוצע חודשי למשרת שכיר במונחים ריאליים נשאר ללא שינוי.{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}