כ"ז טבת, תשע"א
03 ינואר 2011
001/2011
כתבה הלן ברוסילובסקי, תחום סחר חוץ
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 

בשנת 2010 התחזק השקל (שער ממוצע) ביחס לרוב המטבעות הנסחרים בישראל. לעומת הדולר של ארה"ב התחזק השקל ב-5.3%, לאחר החלשות של 8.7% בשנת 2009. ביחס לאירו התחזק השקל ב-10.4%, ביחס ללירה שטרלינג ב-6.4% וביחס לפרנק השוויצרי ב-1.0%.
לעומת זאת, בשנת 2010 נחלש השקל ביחס לדולר הקנדי ב-4.8%  וביחס  לין היפני ב-1.3% .
הנתונים מבוססים על הממוצע  החודשי של השערים היציגים היומיים המתפרסמים על ידי בנק ישראל.
 
שערו הממוצע של הדולר של ארצות הברית בשנת 2010 הגיע ל-3.7330 ש"ח, לעומת 3.9325  ש"ח בשנת 2009. שערו הממוצע של האירו היה 4.9528 ש"ח, לעומת 5.4684 ש"ח  ב-2009.  השער הממוצע של הין היפני היה 4.2588 ש"ח, לעומת 4.2049 ש"ח ב-2009  .

בשנת 2010 התחזק הדולר של ארצות הברית ביחס לאירו ב-4.8%, בהמשך להתחזקות של 5.2% בשנת 2009. גם ביחס ללירה שטרלינג התחזק שערו של הדולר ב-1.0%. לעומת היחלשות של 6.3%  ביחס לין היפני ושל 9.7% ביחס לדולר הקנדי.

עוד נמסר, כי בחודש דצמבר 2010 נחלש השקל ביחס לדולר של ארה"ב ב-1.1%. ביחס לאירו ב-4.3%, ביחס ללירה שטרלינג ב-3.5%, וביחס לין היפני ב- 2.0% לעומת זאת, התחזק השקל ביחס לפרנק השוויצרי ב-0.4%.{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}