כ"ד אב, תשע"א
24 אוגוסט 2011
209/2011
כתבה יונת קנת-שינפלד, תחום תחבורה ותקשורת
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 

בחודש יולי 2011 נרשמו על ידי משטרת ישראל בתיקי ת"ד (תאונות דרכים) 1,086 תאונות דרכים עם נפגעים (לא כולל תאונות שאירעו ביהודה והשומרון), מהן 26 תאונות קטלניות ו-73 תאונות עם פצועים קשה. בתאונות אלו נפגעו 2,134 איש, מהם 28 הרוגים ו-88 פצועים קשה.

על פי נתוני המגמה, נמצא כי במספר התאונות עם נפגעים חלה ירידה החל בחודש דצמבר 2010 ועד ליולי 2011 בקצב של 1.1% זאת לאחר עלייה בקצב של כ-0.3% בממוצע לחודש שהחלה באוגוסט 2010 ונמשכה עד נובמבר 2010 (לוח 1, תרשימים 1 ו-2).

נתוני המגמה של מספר הנפגעים מצביעים על כך שהחל ביוני  2009 ועד ליולי 2011, נרשמה ירידה בקצב של כ-0.9% בממוצע לחודש, וזאת לאחר עלייה בקצב של 0.7% בממוצע לחודש בין החודשים נובמבר 2008 למאי 2009 (לוח 1).

בנוסף לכך, נרשמו בחודש יולי 2011 ביהודה ושומרון (לא כולל שטחי הרשות הפלשתינאית) 49 תאונות, מהן 3 תאונות קטלניות ו- 6 תאונות עם פצועים קשה. בתאונות אלו נפגעו 115 איש, מהם 4 הרוגים ו- 8 פצועים קשה (לוח 2).

עוד יצוין, בחודש יולי 2011 נרשמו ע"י משטרת ישראל (בתיקי "כללי עם נפגעים") ללא אזור יהודה והשומרון, 3,129 דיווחים על תאונות דרכים עם נפגעים קל.

בנוסף לכך, בחודש יולי 2011 נרשמו ע"י משטרת ישראל (בתיקי "כללי עם נפגעים") באזור יהודה והשומרון 39 דיווחים על תאונות דרכים עם נפגעים קל.

מהנתונים הנ"ל עולה כי סך כל התאונות (בתיקי ת"ד), כולל אזור יהודה והשומרון, בחודש יולי 2011, עמד על  1,135 תאונות, מהן 29 תאונות קטלניות ו-79 תאונות עם פצועים קשה. בתאונות אלו נפגעו 2,249 איש, מהם 32 הרוגים ו-96 פצועים קשה. 

סך כל הדיווחים על תאונות דרכים עם נפגעים קל, שנרשמו ע"י משטרת ישראל  (בתיקי "כללי עם נפגעים"), כולל אזור יהודה והשומרון, בחודש יולי 2011 הגיע ל- 3,168.{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}