כ"ח ניסן, תשע"א
02 מאי 2011
096/2011
כתבה גילת גלימידי, תחום בטיחות בדרכים
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 

בחודש מרס 2011 נרשמו על ידי משטרת ישראל בתיקי ת"ד (תאונות דרכים) 1,146 תאונות דרכים עם נפגעים (לא כולל תאונות שאירעו ביהודה והשומרון), מהן 26 תאונות קטלניות ו-62 תאונות עם פצועים קשה. בתאונות אלו נפגעו 2,057 איש, מהם 28 הרוגים ו-74 פצועים קשה.

על פי נתוני המגמה, נמצא כי במספר התאונות עם נפגעים מסתמנת מגמת התייצבות החל בחודש יולי 2010, זאת לאחר ירידה בקצב של כ-1% בממוצע לחודש שהחלה ביולי 2009 ונמשכה עד יוני 2010 (לוח 1, תרשימים 1 ו-2).

נתוני המגמה של מספר הנפגעים מצביעים על כך שהחל ביוני  2009 ועד למרס 2011, נרשמה ירידה בקצב של כ-1% בממוצע לחודש, וזאת לאחר עלייה בקצב של 0.8% בממוצע לחודש בין החודשים נובמבר 2008 למאי 2009 (לוח 1).

בנוסף לכך, נרשמו בחודש מרס 2011 ביהודה ושומרון (לא כולל שטחי הרשות הפלשתינאית) 43 תאונות, מהן 7 תאונות עם פצועים קשה. בתאונות אלו נפגעו 83 איש, מהם 7 פצועים קשה (לוח 2).

עוד יצוין, בחודש מרס 2011 נרשמו ע"י משטרת ישראל (בתיקי "כללי עם נפגעים") ללא אזור יהודה והשומרון, 4,066 דיווחים על תאונות דרכים עם נפגעים קל.

בנוסף לכך, בחודש מרס 2011 נרשמו ע"י משטרת ישראל (בתיקי "כללי עם נפגעים") באזור יהודה והשומרון 57 דיווחים על תאונות דרכים עם נפגעים קל.

מהנתונים הנ"ל עולה כי סך כל התאונות (בתיקי ת"ד), כולל אזור יהודה והשומרון, בחודש מרס 2011, עמד על  1,189 תאונות, מהן 26 תאונות קטלניות ו-69 תאונות עם פצועים קשה. בתאונות אלו נפגעו 2,140 איש, מהם 28 הרוגים ו-81 פצועים קשה. 

סך כל הדיווחים על תאונות דרכים עם נפגעים קל, שנרשמו ע"י משטרת ישראל  (בתיקי "כללי עם נפגעים"), כולל אזור יהודה והשומרון, בחודש מרס 2011 הגיע ל- 4,123.{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}