י"א תשרי, תשע"ג
27 ספטמבר 2012
260/2012
כתבו מרק פלדמן (תחום סגן מנהל אגף בכיר מיקרו כלכלה), אילנה דרור (תחום אינדיקאטורים כלכליים מובילים)
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 
  • יצוין כי מינואר 2012 סקר כוח אדם עבר מסקר רבעוני לסקר חודשי. כתוצאה ממעבר זה נרשמה עלייה בנתוני היצע (מחפשי עבודה) בסקר החודשי לעומת הסקר הרבעוני. העלייה בנתוני היצע מסבירה באופן חלקי את העלייה ביחס בין ההיצע לביקוש מרבע רביעי של שנת 2011 לרבע ראשון של שנת 2012.

  • ברבע השני של שנת 2012 עלה מספר המשרות הפנויות לכ-69,000 משרות והגיע לרמה הגבוהה ביותר מתחילת השוואת הנתונים (לעומת כ-63,000 משרות פנויות ברבעון הראשון של 2012).  היחס בין ההיצע לביקוש ירד ל-5.5 (לעומת 6.1 ברבעון הקודם).

  • הביקוש למהנדסים ואדריכלים (סמל 02) היווה ברבעון זה כ-48% מהמשרות הפנויות בקרב בעלי משלח יד אקדמי (כ-3,500 משרות פנויות). היחס בין ההיצע לביקוש ירד ברבעון זה ל-0.5 (לעומת 0.8 ברבעון הקודם)[1]. כאן ובהמשך הכוונה ליחס בין מבקשים לעבוד במשלח יד ספציפי לבין משרות פנויות במשלח יד זה.

  • הביקוש להנדסאי מחשב, טכנאי מחשב ומתכנתים (סמל 130) היווה כ-28% מהמשרות הפנויות בקרב בעלי מקצועות חופשיים וטכניים (כ-2,000 משרות פנויות) והיחס בין ההיצע לביקוש ירד מעט לעומת הרבעון הקודם והוא עומד כיום על 1.4.

  • הביקוש למנהלים בכירים (סמל 22) היווה ברבעון השני כ-75% מהמשרות הפנויות בקרב מנהלים (כ-900 משרות פנויות). היחס בין ההיצע לביקוש ירד לעומת הרבעון הראשון של 2012 ל-4.7.

  • הביקוש לפקידי קבלת קהל ומפעילי ציוד משרדי (סמל 36) היווה כ-32% מכלל הביקוש לעובדי פקידות (כ-2,000 משרות פנויות) והיחס בין ההיצע לביקוש נותר ללא שינוי לעומת הרבעון הקודם ועומד על 2.9.

  • הביקוש לעובדים בשירותי הארחה ואוכל (סמל 44) היווה כ-32% מכלל הביקוש לסוכנים, עובדי מכירות ועובדי שירותים (כ-6,800 משרות פנויות) והגיע לרמה הגבוהה ביותר מתחילת שנת 2011. היחס בין ההיצע לביקוש ירד לעומת שלושת הרבעונים הקודמים והגיע ל-1.8. מתוכם הביקוש הגבוה ביותר היה למלצרים ומוזגים (סמל 444) והיחס בין ההיצע לביקוש ירד ל-1.8 (לעומת 2.6 ברבעון הקודם).

  • חס בין היצע לביקוש נמוך מ-1 (כלומר במקצועות אלה מספר המשרות הפנויות עולה על ההיצע) נמצא בקרב מהנדסי מחשבים  (סמל 027) ובקרב סוכני מכירות, יועצי מכירות וסוכנים טכניים (סמל 411).

  • יחס בין היצע לביקוש גבוה מ-7 נמצא בקרב קופאים (סמל 321) ובקרב מזכירים/ות (סמל 331).

[1] יחס בין היצע לביקוש נמוך מ-1- ההיצע נמוך מהביקוש (כלומר, במקצועות אלה מספר המשרות הפנויות עולה על ההיצע){{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}