ד' אדר, תשע"ב
27 פברואר 2012
049/2012
כתב עודד יוסף קנרש
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 
  • לחברות ישראליות עודף בייצוא שירותים בעלי עצימות טכנולוגית*, הכולל יצוא שירותי מו"פ, שהגיע ב-2010 ו-2009 ל-7.0 מיליארד דולר ו-7.4 מיליארד דולר בהתאמה.

  • בשנים 2007 עד 2009 עלה היקף היצוא של שירותים בעלי עצימות טכנולוגית: בשנת 2009 ב-5.5% ובשנת 2008 ב-15.1%.

  • היצואניות העיקריות של מו"פ הן חברות בשליטה זרה (חברות in) , במיוחד בענפי שירותי המחשוב (ענף 72) והמו"פ (ענף 73).

  • עיקר יבוא המו"פ בחברות אם ישראליות רב-לאומיות (חברות out)  מתרכז בענף הכימיקלים והמוצרים הכימיים (ענפים 24,23).

  • הכנסות המגזר העסקי בישראל ממכירות מו"פ לחו"ל הגיעו ל-20.6 מיליארד ש"ח בשנת 2009, ו-17.1 מיליארד ש''ח בשנת 2008 – עלייה של 20.5% במחירים שוטפים. 

  • בשנת 2008 עסקו 2,596 חברות במחקר ופיתוח אזרחי. מתוכן 1,102 היו חברות רב-לאומיות (חברות in ו-out), אשר ביצעו את הרוב המכריע של המו"פ העסקי.

  • בשנים 2009-2007 העבירה הממשלה 1,024 מיליוני ש''ח לחו"ל לצורכי ביצוע פרויקטים  משותפים של מו"פ אזרחי עם חו"ל.

  • 798 משתתפים ישראלים (מדענים וחברות) קיבלו מענקים בסך 501.8 מיליוני אירו בתוכנית המסגרת האירופית השביעית *(FP7) למו"פ; החלק שהתקבל גבוה בהרבה מזה שהועבר לתוכנית, דבר המעיד על תחרותיות של החוקרים הישראלים.​


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}