כ"ו אדר, תשע"ב
20 מרץ 2012
071/2012
כתבו יעקב כהן מכבי (תחום מאזן תשלומים), מירי בן טולילה (תחום מאזן תשלומים ומסחר בינ"ל)
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 
החל מהודעה זו  כל הנתונים המוצגים הינם מנוכי עונתיות (הסברים בסוף ההודעה)

חודש ינואר 2012  (נתונים מנוכה עונתיות) :

  • סך יצוא השירותים עלה ב-19.6% לעומת החודש הקודם והסתכם ב-2.7 מיליארד דולר, זאת לאחר ירידה של 1.5% בחודש דצמבר אשתקד.

  • יצוא שירותים עסקיים עלה ב-31% לעומת החודש הקודם והסתכם ב-1.9 מיליארד דולר, זאת לאחר ירידה של 1.5% בחודש דצמבר אשתקד.

  • ההכנסות מתיירות ירדו בכ-2% לעומת החודש הקודם והסתכמו ב- 0.4 מיליארד דולר. זאת בהמשך ליציבות ההכנסות מתיירות במהלך שנת 2011.

  • יצוא שרותי התחבורה  עלה ב-0.5% לעומת החודש הקודם והסתכם ב-0.4 מיליארד דולר,בהמשך לעליה של 2.3% בחודש דצמבר אשתקד.      


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}