י"ג אב, תשע"ב
01 אוגוסט 2012
199/2012
כתבו שלמה נהיר, נורית דוברין (תחום סקר חברתי וסקר ארוך טווח)
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 
נישאים בישראל בשנת 2010 :

  • 47,855 זוגות התחתנו בישראל בבתי הדין המוסמכים לעריכת נישואין [1], מתוכם 35,887 יהודים, 10,220 מוסלמים, 782 נוצרים ו-894 זוגות דרוזים.

  • שיעור הנישואין הגולמי [2] היה 6.3 לאלף באוכלוסייה, 6.2 לאלף בקרב היהודים ו-7.8 לאלף בקרב המוסלמים.

  • גיל הנישואין הממוצע בקרב החתנים שנישאו לראשונה היה 27.6 (27.8 בקרב היהודים). גיל הנישואין הממוצע בקרב הכלות שנישאו לראשונה היה 24.8 (25.7 בקרב היהודיות).

  • פער הגילים בגיל הממוצע בין החתן והכלה היהודים בנישואין ראשונים, עמד על 2.1 שנים. זאת בהשוואה לפער גילים של כ-5 שנים בשאר הדתות.

  • 86% מהנישואין של יהודים שנערכו היו נישואין בהם שני בני הזוג נישאים לראשונה (רווק עם רווקה), בהשוואה ל-89% נישאים לראשונה בתחילת שנות ה-70. 

  • באותה שנה,  9,262 זוגות דיווחו במשרד הפנים שנישאו בחו"ל [3].
 

[1] הנתונים אינם כוללים נישואין אזרחיים שנערכו בחו"ל או נישואין אלטרנטיביים של יהודים שנערכו בישראל ואשר אינם במסגרת יהודית אורתודוקסית.

[2] מספר מקרי הנישואין לאלף נפש באוכלוסייה ממוצעת.

[3] כולל זוגות שבהם לפחות אחד מבני הזוג הינו תושב ישראל וכן כולל גם נישואים שנערכו לפני שנת 2010, אך דווחו למרשם ב-2010 


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}