כ"ד אייר, תשע"ב
16 מאי 2012
126/2012

לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 
 • ירושלים היא העיר הגדולה ביותר בישראל; בשנת 2011 מספר התושבים בירושלים חצה את 800 אלף התושבים (801,000 נפש בסוף 2011)1, מהם 497,000 יהודים (62%), 281,000 מוסלמים (35%), 14,000 נוצרים (כ-2%) ועוד 9,000 הם בלתי מסווגים לפי דת במשרד הפנים (1%). 

 • הגירה פנימית: בני ברק, תל-אביב-יפו ובית שמש הם היישובים העיקריים מהם מהגרים לירושלים. בית שמש, תל-אביב-יפו וביתר עילית הם היישובים העיקריים אליהם עוזבים את העיר.

 • שיעור הפריון הכולל (מספר לידות ממוצע לאישה לאורך חייה) של הנשים בירושלים עומד על כ-4 ילדים לאישה (4.01). שיעור זה גבוה מהממוצע הארצי (3.03).

 • משק בית ירושלמי מונה בממוצע ארבע נפשות (בהשוואה ל- 3.4 נפשות בממוצע הארצי), והוא גדול ממשקי הבית בערים הגדולות האחרות: אשדוד (3.3 נפשות בממוצע), ראשון לציון ופתח תקווה (3.1), חיפה (2.5) ותל אביב (2.2).

 • 87.7% מהמועסקים תושבי ירושלים עובדים ביישוב מגוריהם, לעומת 75.6% מתושבי חיפה, 66.4% מתושבי פתח תקווה, 64.2% מתושבי תל אביב-יפו, 59.3% מתושבי אשדוד ו- 40.3% מתושבי ראשון לציון. 

 • מבין משקי הבית עם ילדים, 12.2% ממשקי הבית בירושלים ב-2011  הם ללא מפרנס, לעומת 6.6% בממוצע באוכלוסייה העירונית בישראל.  

 • 34% מהיהודים בני 20 ומעלה בירושלים מגדירים עצמם חרדים (9%  בכלל האוכלוסייה היהודית), 19% דתיים (10% בכלל האוכלוסייה היהודית) 27% מסורתיים דתיים או מסורתיים לא כל כך דתיים, (38% בכלל  האוכלוסייה היהודית), 19% מגדירים את עצמם חילוניים לא דתיים (43% בכלל האוכלוסייה היהודית).

 • תושבי ירושלים אופטימיים יותר משאר תושבי ישראל ומעריכים בשיעורים גבוהים יותר שחייהם ישתפרו בעתיד (56% לעומת 52% בהתאמה). 63% מתושבי ירושלים מרוצים או מרוצים מאד ממצבם הכלכלי, לעומת 59% בשאר האוכלוסייה.

 • אחוז התלמידים בפיקוח החרדי מתוך החינוך העברי בעיר עולה בהתמדה, מ- 63.3% בשנת תשס"ז (2006/2007) ל- 65.3% בשנת תשע"א (2010/2011) .

 • אחוז התלמידים  בחינוך הערבי [1] בעיר עולה בהתמדה מ- 34.3%  בשנת תשס"ז  ל- 37.1% בשנת תשע"א .

 • בשנת תשע"א למדו 36.5 אלף סטודנטים בכל מוסדות להשכלה גבוהה בירושלים

 • מבין שש הערים הגדולות, ההוצאה החודשית הממוצעת לתצרוכת בירושלים הן למשק בית והן לנפש, היא הנמוכה ביותר (12,397 ₪ למשק בית ו-3,223  ₪ לנפש). 

 • בירושלים אחוז הבעלות הנמוך ביותר על רוב מוצרי החשמל התקשורת והבידור.


[1] נתוני והאוכלוסייה ההגירה לסוף 2011 הינם ארעיים ומתבססים על נתוני מפקד 2008


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}