י"ד כסלו, תשע"ג
28 נובמבר 2012
328/2012
כתבה ענבר סבאג שפייזמן
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 
לרגל פרסום דוח פני החברה 5 ערכה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה היום, ה-28.11.12  יום עיון בנושא "מעמד גבוה, מעמד נמוך ומה ביניהם?".  יום העיון נועד לשמש במה לחוקרים מהאקדמיה ולעובדי הלמ"ס להצגת עבודותיהם בסוגיות הקשורות במעמד הביניים ובחברה הישראלית בכלל.​


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}