י"ב אלול, תשע"ב
30 אוגוסט 2012
228/2012

לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 
נתונים מנוכי עונתיות :

יצוין שסדרות מנוכי עונתיות מבוססות על נתוני העבר מסקר כוח אדם במבנה הרבעוני, ולכן בעתיד ייתכנו שינויים בסדרות אלה אחרי שהן יוחלפו באופן מלא בסדרות המבוססות על נתוני סקר כוח אדם במבנה החודשי. 


בחודש יולי 2012 :

  • אחוז הבלתי מועסקים מכוח העבודה בקרב בני 15 ומעלה - 6.5% (לעומת 7.1% ביוני 2012).

  • אחוז בני 15 ומעלה בכוח העבודה - 63.9% (לעומת 63.6% ביוני 2012).

  • שיעור התעסוקה (אחוז המועסקים מכלל האוכלוסייה) בקרב בני 15 ומעלה - 59.8% (לעומת 59.0% ביוני 2012).

  • אחוז הבלתי מועסקים מכוח העבודה בקרב בני 25-64 - 5.6% (לעומת 6.1% ביוני 2012). 

  • אחוז בני 25-64 ומעלה בכוח העבודה - 78.7% (לעומת 78.9% ביוני 2012).

  • שיעור התעסוקה בקרב בני 25-64 - 74.3% (לעומת 74.1% ביוני 2012).

  • אחוז המועסקים שעבדו בהיקף מלא בדרך כלל מכלל המועסקים - 76.7% (לעומת 76.1% ביוני 2012).​


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}